SoulFueled Coaching in Business.....

Dit luik is momenteel in volle revisie met oa aanvullende getuigenissen uit het werkveld . 
Heb je interesse in een gepersonaliseerde Penta Analyse van je team, meld je dan zeker aan voor een SoulFuel inspiratie gesprek, of stuur me even een mail. Ook als je Human Design graag wil aanbieden aan individuele werknemers, klanten, cliënten of partnerschappen werk ik graag een consultancy aanbod op maat uit.

Ben  jij een mensgerichte  purpose driven pionier die in deze nakende crisis prioriteit durft geven aan relevantie, relaties, ‘realness’, rechter-brein integratie en een opr-echte reputatie om authentieke waarden als samenwerking, weerbaarheid, empathie en betrouwbaarheid uit te dragen bij je klanten, medewerkers en stakeolders?
 Wil jij met jouw business een koploper zijn in de nieuwe manier van ondernemen en écht transformeren om te overleven?
Als mensgerichte én ambitieuze manager weet je dat niet enkel diploma’s en kunde bijdragen tot het succes van een team en de implementatie van een visie of strategie.  Je weet uit ervaring ook dat de energie dynamieken binnen een team mee bepalend zijn of de visie waar jouw bedrijf relevant mee zal zijn in het leven van mensen, ook concreet converteert.

Vaak loopt men binnen een team vast op bepaalde rollen die niet lijken te passen bij een bepaalde persoon. Ook al kloppen de diploma’s, de opgedane ervaring en vaardigheden in theorie wel. Toch lijkt er iets niet te kloppen. Mensen komen en gaan, je bent het job-hoppen beu en het opleiden van nieuwe mensen kost handen vol geld en vraagt heel veel van jouw energie en diplomatieke vaardigheden.

Met 20% van de werkende massa in een langdurige burn-out naast de oprukkende vergrijzing van onze bevolking begrijp je dat inzetten op relaties,  persoonlijk empowerment en een mentale groeimindset binnen een team belangrijker dan ooit is voor een duurzame samenwerking.

Je hebt al van alles geprobeerd, maar het blijft steeds een beetje achter de feiten aanlopen.  Want het ombuigen van de energie, het cultiveren van samenwerking en een gevoel van kameraadschap vraagt meer dan alleen maar een positieve mindset of betere communicatie vaardigheden. Zolang je team voelt dat het validatie nodig heeft van buitenaf, zal het altijd trekken en duwen blijven en vallen er mensen uit de boot die je liever niet kwijt wil geraken. 

Je energie ombuigen werkt enkel van binnenuit en op verschillende lagen, en naast de mentale programmatie zijn de emotionele & relationele lagen daarin minsten even belangrijk. Als je van binnenuit kan herkennen wat jouw energetische sterktes zijn en kan accepteren waar de ander binnen het team energetisch aanvullend is, los van diploma, ervaring of bewijsdrang en zonder de wegstromende energie van de dramadriehoek, dàn krijg je een co-creatie die veel meer oplevert dan enkel de som van twee delen.


Als zingevingscoördinator, Human Design mentor, energetisch lichaamswerker en voormalig customer insights researcher, heb ik een holistische verzameling aan tools waarmee ik mensen verbinding laat maken met hun onontdekte potentieel en innoverende creatiekracht in zowel de professionele context als op gebied van zingeving.

Met mijn innoverende human design consultancy ervaart men dat de magie niet schuilt in 'hard je best doen', maar in het stap voor stap ontsluieren van hun eigen tijdloze, authentieke Zelf, en van daaruit ook hun meerwaarde binnen een team.

Zo help ik jou om medewerkers en stakeholders van jouw bedrijf op korte termijn duurzaam te transformeren naar de meest authentieke empowerde versie van zichzelf. Bovendien loop ik graag met je mee in het opzetten van een warme teamcultuur & en een gezonde, vervullende werkomgeving en kloppende presence.

Wil je graag meer weten over mogelijke samenwerking en ben je nieuwsgierig wat dit voor jou persoonlijk én voor je klanten/medewerkers kan betekenen, bekijk dan deze opname en dan plan ik graag een verkennende zoom-call of live afspraak met je in! 

Warme groet,

Kristin Juliette

De intuïtie en intentie van mensen wordt het voertuig waardoor je moeiteloos én menselijk magnetiseert wat jij wil ontvangen en het grotere geheel nodig heeft   ...

Alles is energie. En Human Design is de aura wetenschap die ons via hun natuurlijke energie blauwdruk vertelt over hoe hun energie verloopt in relatie tot anderen, en in relatie tot de kosmische energie op een specifieke moment. Onze eigen persoonlijke vibratie is dus veranderlijk in combinatie met de energie van anderen, net zoals onze emoties dat ook zijn.

Dit verklaart waarom je bij de ene persoon onmiddelijk een harmoniserend effect kan voelen, en bij anderen misschien juist frictie of een magnetische aantrekkingskracht tot zelfs een dominerend gevoel (wat langs beide kanten kan gaan).

Als menselijk zoogdier zijn we uniek door ons bewust Zijn van de creatie. Ven het moment van de geboorte tot de sterfte en de creatie van je leven er tussenin.

En toch lopen we vaak verloren wég van onze zingeving, door ons te laten afleiden door gedrag dat we onnatuurlijk hebben aangeleerd in de maatschappij maar ook door de omgeving en de opvoeding waarmee we zijn opgegroeid.

Hierdoor zijn we met zijn allen strategieën gaan gebruiken die tegen onze natuurlijke energie inging en beslissingen gaan nemen op een manier die onze intuïtieve autoriteit volledig uit zijn creatiekracht ontzet . Met een ongelofelijk druk en hussle cultuur als gevolg. Met frustratie, bitterheid, boosheid/woede en verveling in de plaats van de focus & flow.

Om terug natuurlijke focus en flow te ervaren, is het dus voldoende om te ont-leren wat je geleerd hebt, en terug vanuit je natuurlijke strategie en autoriteit te leven en ondernemen.

En dààr komt ons Advanced Human Design ongelofelijk goed van pas.

Door de herkenning van jouw sterktes en uitdagingen in je blauwdruk én daarbij ook de variabele energie flow met anderen (wat ook perfect in kaart kan worden gebracht), krijgt men terug vat op hun zingeving en de manier waarop ze het best functioneren om een meer intuïtief kloppende output te krijgen.  Met als kers op de taart een optimale energie doorstroming in samenwerking &  relatie met anderen en een team dat véél gelukkiger ook veel betere resultaten behaalt. Met focus en in flow!

Wat zou jij als change-maker er niet voor geven om naast de CV ook een kijkje te kunnen nemen in de matchende Energie van jouw menselijk kapitaal?!

Disclaimer:
Human Design is Hot (and so are yoù) , en net als bij alle populaire zaken springen de coaches en readers ineens als paddestoelen uit de grond. Omdat er veel informatie beschikbaar is, dénken veel mensen een Human Design blauwdruk te kunnen lezen (en mensen hiermee te kunnen begeleiden). Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien je zonder het vollédige kader die vrije informatie gemakkelijk verkeerd en gefragmenteerd kan gaan interpreteren, of je mentaal volledig te gaan herconditioneren om weer te gaan leven volgense een label....

Zoals bij alles vind ik een goed fundament super belangrijk bij het ondersteunen van mensen hun geloof, welzijn en ontwikkeling.
Na de Nine Center basis opleiding van Jes Fields heb ik dan ook geïnvesteerd in de Advanced Human Design Reader Training (16 maanden intensieve  opleiding inclusief heel wat testreadings en groepscoaching)  en werd ik door het gerenommeerde ART als alumni ook geacrediteerd via de Jes Fields' Advanced Reader Directory.  
 

Elk individueel probleem is ooit ontstaan in relatie met anderen,  een duurzame oplossing zal je ook daar vinden

De Relationele blauwdruk of Connectie Chart van 2 mensen kan je een zeer verhelderende inzage geven waar en waarom er een volledige complementariteit of harmonie is tussen 2 mensen in een partnerschap.

Maar vanaf dat we in één specifiek doel georiënteerd team samen werken verandert de dynamiek en wordt iedereen binnen het team aanzien als een duracel konijn met een duurzame batterij àls en wanneer men doet wat men fijn vindt. Ook als dit buiten de natuurlijke energie capaciteiten of meer extern aansturende /ondersteunende rol ligt van het individu. De individuele energie wordt met andere woorden beperkt of overheerst door de groep.

Binnen een team van 3-8 personen heet deze dynamiek de PENTA energie. Om binnen de dynamiek van een hecht team goed te kunnen functioneren beschik je idealiter over bepaalde “penta” kwaliteiten waar een individu van nature over beschikt, zónder diploma of bijsturing van buitenaf.

Als iedereen de plek/functie binnen een team kan innemen waarvoor men energetisch in de wieg is gelegd, én de belangrijkste natuurlijke rollen in het beperkte team aanwezig zijn en elkaar niet overlappen (de one horse one rider theorie) dan stroomt de energie vanzelf van de wortels van het bedrijf (de cultuur, de betrouwbaarheid, het commitment en de coördinatie) naar het hart (de visie en de capaciteit) door naar het keelcentrum (de toekomstgerichte planning en administratie, de reële implementatie en publieke relaties, en het overzichtelijk bijhouden van de status en financiën). En zo wordt een gewenst resultaat sàmen manifest gemaakt in de wereld.

Bovendien geeft de individuele energie blauwdruk van mensen ook meer inzicht in de draagkracht van elk individu en waar bepaalde mensen gedragen/ondersteund kunnen worden door anderen in het team, om helemaal te kunnen schijnen in hun eigen sterkte.

Met Advanced Human Design als instrument kan je dus een heel goed overzicht krijgen van de energie binnen een team en of er natuurlijk leiderschap ontstaat om:

 • de organisatie te helpen ‘plannen voor de toekomst (planning & organisatie)
 • de operaties te overzien vanuit de ervaring die werd opgebouwd (overzicht en accounting)
 • doelgericht de visie te bepalen in het heden
 • de implementatie & publieke relaties uit te dragen om het product/dienst ook op een stromende manier naar de markt (de klant) te brengen

Heb je ook nog de energie van de ‘benen’ binnen een team’, dan zal je team een coherente samenhang hebben vanuit betrouwbaarheid en cultuur en wordt het team ook consistent samen gehouden door een hoge efficiëntie in coördinatie en commitment aan de zaak. 

 • Wat als… jouw werknemers, teammembers, partners én klanten hun natuurlijke energie & potentieel hélemaal zouden kunnen richten op hun natuurlijke sterktes om zich van daaruit ‘meer moeiteloos’ met jou, het team, de klanten, de partners en de leveranciers te verbinden?t
 • Wat als … jijzelf meer intuïtief strategisch zou kunnen connecteren met de energie rond jou, met je partner, je collega’s, je netwerk én met alle hulpmiddelen die jou ‘meer moeiteloos’ verbinden met een ‘happy profit’?
 • Wat als  iedereen in jouw team een dieper zelfbewustzijn en kennis zou hebben rond wie ze zijn, wat ze van nature (zonder te duwen en te trekken) bij te dragen hebben en op welke specifieke ‘moeiteloze’ manier hun energie zich met anderen verbindt?
 • Wat als ... dit meer openheid zou creëren om vanuit kwetsbaarheid te kunnen vragen wat men nodig heeft en uit te wisselen met waar men de ander meer kan laten schijnen?
 • Wat als ... dit ook voeding is om schaduwkanten om te tunen naar sterktes. Waardoor men van slachtoffer, aanklager, of eeuwige helper/pleaser evolueert naar een authentiek, kwetsbaar en tegelijk bekrachtigd collega & mens die het niet zo ver laat komen tot het zenuwstelsel het begeeft, met een ontploffing of crash tot gevolg?
 • Wat als ... iemand met constante extern gerichte bewijsdrang en een zenuwstelsel dat constant onder druk staat, de kracht nu eens bínnen zichzelf zou vinden?

En wat als jij, als zaakvoerder, als teamleider, als bedrijf jouw klanten, jouw partners, jouw leveranciers dít zou schenken?

Niet als deel van jouw winstgevend producten of diensten portefeuille maar wél als sociaal relevante bijdrage aan het nieuwe wereld denken

SoulFueled Business Coaching zal je helpen om duurzaam in te tunen op de spirituele wetten van succes:

 • de wet van pure potentialiteit
 • de wet van geven en ontvangen
 • de wet van oorzaak en effect
 • de wet van de minste weerstand
 • de wet van intentie en drive
 • de wet van onthechting en overgave
 • de wet van levenszin

Wat men gaat leren door de toevoeging van de Human Design  elementen: 

 • Energie Type : Hoe ieders energie werkt en welke impact dat heeft op andere mensen  
 • Strategie : Hoe je uitgelijnd & in flow door de wereld beweegt en wat alarmbellen zijn
 • Autoriteit : Ieders unieke navigatie systeem om de juiste intuiïtieve beslissingen op te baseren
 • Profiel : Hoe je jezelf (bewust) ziet en hoe anderen je (onbewust) waarnemen
 • Energie centra : Waar de natuurlijke sterktes liggen en wat de grootste uitdagingen & persoonlijke leerpunten zijn op energetisch vlak
 • Energetische Co-Creatie : Hoe en op welke gebieden aura’s samenwerken, complementair, harmonieeus, dominant of compromiterend zijn in de samenwerking met anderen 

SoulFueled Business Aanbod

HD MasterClass voor coachees & klanten

Tijdens een Online Master Class  van 120 min neem ik jou & je team / klanten / coaches mee op reis in de wereld van Human Design.

Zijn jouw klanten, werknemers of coaches ( in het geval van  loopbaanbegeleiding) volledig nieuw in Human Design?  Dan is deze Masterclass zeker iets voor hen! 

Op deze manier kan je Human Design in jouw coachings & team introduceren, zonder zelf geavanceerde kennis nodig te hebben van dit diepgaande transformerende systeem.

Voor elke deelnemer van de Master Class (teamlid of klant) geef ik toelichting bij het type, de strategie en autoriteit.  

Wil men hier later dieper induiken, dan kan dit individueel aan een vooraf bepaalde prijs op een vaste afsprakendag in het bedrijf.

Dit kan bvb een erg mooie incentive zijn! 

Tevens bestaat de mogelijkheid om jouw klanten/werknemers hun blauwdruk individueel toe te lichten in een introductie reading, met debrief naar jou als coach wat jou energetische inzichten geeft die jouw coaching en de transformatie van de klant naar een ander niveau zullen tillen.

prijs masterclass: 497 euro excl BTW

duurtijd: 120 min

de andere opties zijn op maat te bespreken.

Wat leer je tijdens deze HD Masterclass?

 • Wat is Human Design  en wat kan het voor jou betekenen?
 • Welke energie types zijn er, wat bepaalt jouw type en wat zijn de verschillen binnen dit type?
 • Welke intuïtieve beslissingcentra zijn er, welke autoriteiten bestaan er en hoe kan je die meer stromend inzetten?
 • Waar staan de verschillende energie centra voor, wat is een druk-, motor-, bewustzijn centra?
 • Wat betekent het gedefinieerd, ongedefinieerd te zijn in een bepaald centrum?
 • Wat bepaalt er dat ik ergens gedefinieerd in ben? Wat zijn natuurlijke sterktes (gedefineerd) en wat leren de open (ongedefinieerde) centra mij?

HD Penta analyse
op maat  

Een energetische doorlichting en consult van jouw team(s) van 3-8 personen, kan je heel wat helderheid brengen in de dynamiek ervan. 

Ik kijk graag met je mee zodat jij inzichten kan krijgen die anders misschien wel voelbaar zijn maar waar je de vinger niet kan op leggen. Want in een klein team is elke schakel super belangrijk, en de fit & samenwerking belangrijker dan de 'diploma's en vaardigheden' apart.

CoCreatie Teambuilding & SoulFueled Wellness

Om goed te kunnen cocreëren is het nodig dat alle neuzen in dezelfde richting staan, iedereen vanuit zijn hart kan spreken en empathie kan opbrengen voor de ander. 

Ik help je graag in het opzetten van een CoCreatie cultuur die voor iedereen gezond, verbindend, vervullend én winstgevend is.

 1. Met Human Design kom je al een heel eind om de ander zijn/haar natuurlijke modaliteiten/bijdrage te kunnen waarderen.
 2. Verbindend energetisch communiceren met inachtneming van de energetisch correcte manier van uitdrukken (volgens je Human Design)
 3. Dit in combinatie met de facilitatie van een open-hart cirkel volgens de methode van Tej Steiner, zorgt ervoor dat er veel meer verbinding is vanuit authentiek zijn en minder vanuit prestatie-, bewijs- of knaldrang.
 4. Ook gaat er steeds aandacht naar de regulatie van het zenuwstelsel & lichaamsbewustzijn door ademwerk & lichaams energetische oefeningen.    

Deze 'SoulFueled Wellness' teamdagen kunnen geboekt worden in mijn ReLoad praktijk Studio in Mortsel of op een andere fijne energetische plek in (of in de omgeving van) jouw bedrijf. 

Boek Gratis SoulFuel Sessie

Ontdek hoe leven en ondernemen vanuit jouw Human Design strategie en autoriteit jou de juiste brandstof geeft om jouw missie te leven en mogelijk ook te ondernemen vanuit overvloed, flow en fun.