Empower zelf je zielsmissie 
 met meer impact & zingeving en minder moeite

Hej daar, jij.
Fijn dat je hier bent.
Ben je klaar om jezelf te her-ontdekken en de weg van je zielsmissie met meer impact & zingeving en minder moeite te bewandelen?
Gewóón door helemaal Uniek en Authentiek je Zelf te zijn, los van de conditionering van buitenaf?

Je bent een veelzijdige, creatief ondernemende, fijngevoelige multipotential met de wens om een positieve impact te maken en openhartige verbinding aan te gaan. Maar soms lijkt het wel alsof jij ontwaakt bent en de wereld rondom jou nog slaapt. En jij wil het liefst iedereen deelgenoot maken van jóuw wereld.  

Jouw definitie van 'succes'  is ànders dan die van de gemiddelde mens.
 Jouw positieve bijdrage kunnen leveren  heeft voorrang op al de rest. Je bent een verzorger, alchemist en verbinder in één en wil een positieve invloed uitoefenen op het leven van anderen door te doen wat je hart blij maakt, met de meest innige relaties in je leven.
Als je elke dag vanuit je hart en zonder 'aardse' tekorten mag dienen, dan ervaar jij échte overvloed.

Je hebt jezelf ondertussen al behoorlijk persoonlijk ontwikkelt maar wil je aardse kant (doén) ook gaan verbinden met je spirituele Zelf (zíjn).
 Je kan voelen dat een nog mooier leven aan de horizon ligt, maar soms heb je het gevoel alsof je op een rondpunt blijft rijden, en de voor jou juiste afrit steeds maar blijft missen. Dit maakt je bij momenten gefrusteerd, bitter, boos  of ontgoocheld en trekt je terug naar een veilig en voorspelbaar leven bínnen je comfortzone. Je gééft veel maar ontvangt er te weinig voor terug. Je staat vaak niet in je hoogste energetische frequentie om moeiteloos vanuit Flow de juiste focus te vinden en geïnspireerde actie of rust te nemen.


Het probleem of de ‘uitdaging’ is dat veel mensen te krampachtig op zoék gaan naar een 'naar buiten gerichte missie’, zonder te weten wie ze écht zijn. Het wordt bijna een missie dat zoeken naar een missie. En ook dàt is een blokkade of wachtmechanisme. Want zolang je het niet zeker wéét,blijf je maar lekker in je vertrouwde leventje zitten...

Als jij ook al in die kramp schoot dan wéét je wat ik bedoel. En dan weet je ook dat je jezelf hier enorm mee voor de voeten loopt.
Dat de zoektocht naar die éne missie vinden én je op de foute details focussen je zodanig op het wachtperron van je leven zet dat je élke trein laat voorbijrijden of er terug afspringt nog voor hij het volgende station bereikt heeft….

Ons onderbewustzijn verbergt heel wat laagjes, mechanismes die we ons eigen gemaakt hebben om situaties en belevenissen een plaats te geven. Ook als die nog voor ons bewust-zijn hebben plaats gevonden. En soms kan het ook zijn dat je het gevoel hebt zélf niet meer de controle te hebben over wat je voelt, doet, be-leeft. Alsof iets het van jou overneemt en aan de touwtjes trekt.

Onze mind werkt op een wel erg bijzondere manier mee aan deze show, vanuit haar taak om ons te laten overleven & niet om onszelf te overstijgen. Hij wil ons enkel de zaken laten beleven zoals we ze altijd gedaan hebben. In het repetitieve karakter zit immers de veiligheid en de beloning, ook al voelt die beloning niet goed, toch is het dat wat je zélf onbewust nastreeft.  Bovendien hebben we een natuurlijke negatieve bias.
Van de 10 zaken die we ons herinneren houdt onze 'neutral mind'  slechts 2 positieve zaken vast. Dat is belachelijk weinig, en staat ons 'overvloed' denken vanuit dankbaarheid enorm in de weg. 

En zo vervallen we bij het veranderen van deze "denk" gewoontes (desondanks onze goede voornemens) in mindvirussen zoals

 • Wachtmechanismes & uitstelgedrag
 • Een tekort aan focus en klaarheid
 • Geen flow maar push strategie
 • Meer geven dan ontvangen en zo zelf leeglopen
 • Té veel vanuit tekort-denken & begeerte  op jacht gaan
 • Anderen vanuit de verkeerde strategie benaderen en afstoten
 • Iedereen willen pleasen en zo ook de verkeerde mensen aantrekken
 • Teveel enthousiasme in teveel zaken steken met versnipperde energie als gevolg
 • Geen commitment vanuit onzekerheid wie je bent en wat je wil
 • Wél weten wat je de wereld te bieden hebt maar niet welke oplossing of details de wereld nodig heeft van jou
 • Geen waarde (durven) vragen vanuit dienstbaarheid of een aangeleerde beperkende money mindset
 • ....

Sometimes, on the way to your dream, you get lost and find a better one

Deze quote van Lisa Hammond zegt het eigenlijk mooi. “On your way to a dream…”.
Dat wil zeggen dat je moet starten met lopen naar jouw droom alvorens de weg zich openbaart. Het is door op te dagen voor jezelf en te experimenteren met je eigen dharma dat de zaken kunnen gaan stromen.  Zodat de zaken waar je naar verlangt naar je toe zullen komen.  
En je zo de wereld niet langer jouw unieke krachtige energie en licht gaat onthouden.  

Dharma = passie + expertise + bruikbaarheid 

Het is beter je eigen dharma met vallen en opstaan te vervullen dan feilloos de dharma van iemand anders te leven. 
Het kan best zijn dat je nu buiten je dharma leeft omdat je er nog geen inzicht in hebt. En je zo de foute dingen lijkt te magnetiseren.
En daardoor niet open staat voor nieuwe experimenten en mogelijkheden uit faal- of afwijzingsangst.

Het is belangrijk om je wél open te stellen, voor de juiste samenwerkingen, relaties, nieuwe uitdagingen, en dit vanuit een diep geloof & acceptatie in jezelf, in (jouw) energie. Je omringen met de juiste mentoren & teachings is daarin cruciaal om niet in de valkuil te stappen om je te laten hér-conditioneren door iemand die dénkt het beter te weten voor jou  Je merkte het wellicht zelf ook al wel: het spirituele wereldje loopt vol van de betweters!

Zelf hecht ik heel erg aan een goed INNERLIJK fundament, en stevige aarde onder je voeten die zorgt voor een meer egale ondergrond. Human Design heeft me daar enorm bij geholpen, samen met de traditionele spirituele wijsheid en practises  die via de voor mij juiste mentoren op mijn pad kwamen.

Het hielp me om  écht te starten, om de weg vrij te maken naar meer vrijheid, meer mij, meer leven vanuit bewust-zijn.
Door je minder puur op het resultaat te richten (ja hoor, dit is geen typfout), en meer op de dagelijkse voldoening, het plezier, de erkenning, de impact of de verrassingen die het leven je brengt als je vanuit intentie en volgens jouw unieke energie strategie en autoriteit geïnspireerde actie neemt. Actie In spirit.

In spirit betekent dat ook al bèn je ergens niet, je tóch voelt alsof het zo is. Dat de énergie ervan er is. En dàt leidt tot het manifest worden van wat er nodig is. Eerst ga je de energie van je realiteit verhogen om dan de energie van je droom op dezelfde energetische trilling tegemoet te lopen. 
Rome was ook niet op één dag gebouwd en ik geloof ook niet in quick fixes als het aankomt op een meer moeiteloos leven leiden.

Find out who you are and do it on Purpose

Ben jij klaar met gemengde signalen uitsturen, die jou steeds weer uit je Hogere Zelf halen?
Ben jij klaar om volledig vanuit  ‘jouw goesting’ en jouw intuïtie te leven en ondernemen?

Ben jij klaar om te stàrten  met jouw energie in alignement te brengen met wat jíj voor jezelf en de wereld wenst?
Ben jij klaar om de ‘opgelegde regels & verwachtingen’  en de gouden kooi te verlaten en te experimenteren met een vrij en minder gecompliceerd leven?

Dan is het belangrijk dat je heel jouw energie daarmee uitijnt. En dit op fysiek, Mentaal, Emotioneel, Sociaal én Spiritueel vlak.
Om jouw wachtmechanismes te gaan ontkrachten door zelf in jouw kracht & spirit te gaan staan.
Om niet langer te werken voor validatie van buitenaf, maar dit te durven loslaten om zonder maskers te vertrouwen op je interne validatie, waarvan de manier waarop jij deze zelf kan bekrachtigen, duidelijk wordt getoond in jouw Enerrgy Flow Blueprint..
En zo leer je jouw lichaam erop te vertrouwen dat wat jij graag doet en goed kan ook impact zal hebben op het leven van de mensen die door jou geïnspireerd worden. Dat het de zingeving is die leidt tot de echte voldoening én overvloed, onafhankelijk van het vooraf verwachte materiële resultaat.

Soulfueled living is when you use your creative power to serve the greater calling that your soul came here for ...

Heb jij voor jezelf al klaar en duidelijk wat je bijdrage is in deze wereld?  En verlang je er zo hard naar om de wereld te "redden", dan kan dat grote verlangen óók jouw grootste obstakel zijn.  
De kans is immers groot dat er een soort wrijving ontstaat. Een discrepantie tussen jouw energie en de energie van dat wat je wenst.

Alsof er een laken tussen ligt waardoor beide niet bij elkaar kunnen komen. Als je dit voelt ga je vaak nog meer trekken en duwen aan het resultaat en wordt het een regelrechte uitputtingsslag met het universum, waarbij jij altijd aan het kortste eind trekt.

Tenminste dat was het toch voor mij, en alhoewel ik echt niet trots ben, op hoe ik de zaken vroeger aanpakte vanuit mijn bewijsdrang (met een open hart centrum!)  en mijn nieren en bijnieren daar enorm mee belastte, dat waren de lessen die ik te leren had, om in lichaamswerk, creativiteit en  Human Design/astrologie de wijsheid te vinden, die ik tot dan miste.

Ook jij wéét van binnenuit dat het leven zo niet bedoeld is, en dat door de weerstand duwen niet jouw weg is. Maar weet je ook hoe jouw intuïtieve stem je kan helpen om beslissingen te nemen vanuit je natuurlijke autoriteit? En dat leven vanuit jouw eigen energie-strategie alles zoveel gemakkelijker zal laten stromen? Zodat jouw wachtmechanismes achteraan de bus toekijken hoe jij het stuur van jouw leven zelf in handen neemt?

Door een dieper weten van hoe jouw energie werkt, leer je het spel spelen op een heel ander niveau, vanuit een authentieke persoonlijke strategie en een meer intuïtief beslissingsproces.

Met de dieptekennis van jouw Advanced Human Design blauwdruk én de energy alignment met jouw Energy Flow op àlle gebieden van je leven, zet je als je als het ware een versterker op je intenties.  Elke ervaring in je leven (goed of slecht) brengt je een nieuwe ervaring om nog meer bij te leren rond wie je  in werkelijkheid bent en hoe je in energetische relatie staat met anderen.

Je leert veel beter invoelen en benoemen wat jouw krachten zijn  en straalt dat ook uit, waardoor je een magnetische kracht krijgt. Ook waar je nood hebt aan de aanvullende energie van anderen, sta je veel meer open om te ontvangen. Je leert wat je USP (unisue selling point) of beter gezegd je UCP (unique coaching point) zit, om dit dan volop naar buiten te laten schijnen. Als een vuurtoren die schijnt voor de boten die het nodig hebben.  Zo neem je het onzichtbare wrijvingslaagje weg en  leer je vanuit  jouw eigen energie, strategie en intuïtie moeiteloos en in flow beslissingen nemen en leven vanuit zingeving. 

Naarmate je meer en meer de weg volgt om te leven vanuit je hart en je zingeving, krijg je  meer nood aan mature en gedragen spirituele holistische begeleiding. Zeker waar diepgaande transformatie gevraagd wordt om bepaalde uitdagingen aan te gaan die je verder duwen of een andere koers laten nemen. Om dan niet alleen jezelf recht te houden, maar ook nog verder te groeien heb je een persoonlijke aanpak nodig. Iemand die je door en door kent, met al je sterktes maar ook mogelijke valkuilen en trauma’s.
 
Iemand die jouw Energy Flow Blueprint in detail kan vertalen en aanvoelt als een trouwe metgezel die óók "de ballen heeft" om jou zélf tot confronterende inzichten te laten komen om deze te belichamen in de sterkte ervan én je de energetische hulmiddelen op maat kan aanreiken (of doorverwijzen) die jou helpen in je transformatie proces, op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal-relationeel én spiritueel vlak.  


Tijdens de SoulMission Empowerment Journey gaan we samen op pad en bekijken jouw missie en zingeving door de lens van Human Design, Energy Alignement lichaamswerk en systemisch Kunstzinnig Bewustzijn Coaching om je  los te maken van oude conditionering en volledig in alignment te komen met wie je energetisch bent om jouw zielsmissie volledig te ownen.

Jouw Advanced Human Design  vertelt je wie je in oorsprong bent, los van de conditionering die je jezelf aanleerde, los van de patronen die je hielpen om te overleven. En dat bewustzijn zorgt ervoor dat je de maskers af kan zetten en jouw helpers/saboteurs & wachtmechanismes opzij kan schuiven. De herkenning van wie je hier werkelijk komt zijn, en wat jouw unieke zijns-wijzen daarvoor zijn, geeft je de vrijheid om hiervan los te komen en jezelf te herprogrammeren naar jouw oorspronkelijke ziel.

Je gaat jezelf volledig in jouw kracht zien en word je sneller bewust van je triggers, je schaduwkanten en de uiting van je non-self wanneer je hoofd je terug in de verhaallijn duwt die je jaren in stand hebt gehouden om jezelf veilig te houden.

Met jouw Human Design blauwdruk als ijkpunt zetten we grote passen richting een leven vanuit je pure energie en zingeving. Je leert en experimenteert hoe je vanuit jouw energieplan jouw strategie en intuïtieve autoriteit kan toepassen in plaats van (enkel) jouw hoofd en denken te gebruiken. Want dat hield je tot op heden in die beperkende "veilige" patronen, in de "kleinere" versie van jezelf.

Aan de hand van Human Design, lichaamswerk, kunstzinnig systemisch bewustzijnswerk en energetische oefeningen rond jouw 'systemische conditionering', gaan we ons hier op een diepere logisch begrijpende én emotioneel voelende laag bewust worden en herprogrammeren.
Daar waar nodig reik ik je ook de, door mijn onderzoekende lens goedgekeurde, adressen aan voor dieper systemisch bewustzijnswerk of opleidingen die jouw talenten kunnen verdiepen naar een vervolmaakte expertise.

Zo kan je zelf gaan ervaren hoe het allemaal meer moeiteloos gaat stromen. En kan jij volledig in expansie gaan om jezelf te ontpoppen tot de persoon die dat magnetiseert wat hij nodig heeft om zo met minder moeite naar jouw definitie van 'succes' te lopen.

Wil jij ook graag de snelweg nemen naar jouw leven vanuit zingeving, met impact op een meer moeiteloze manier? Voel jij een dikke ja, in jouw buik?
Dan ben jij klaar voor de impact dat het SoulMission Empowerment traject op jou mag hebben:
Zin-gevend, Aanwezig, Authentiek, Verbonden, Vrij, Open-hartig en méér Energiek, en loop ik graag een eindje met je mee als een SoulFueled zielsverwant/mentor.

Disclaimer:
Human Design is Hot (and so are yoù) , en net als bij alle populaire zaken springen de coaches en readers  als paddestoelen uit de grond. Omdat er veel informatie beschikbaar is, dénken veel mensen een Human Design blauwdruk te kunnen lezen (en mensen hiermee te kunnen begeleiden). Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien je zonder het vollédige kader die vrije informatie gemakkelijk verkeerd en gefragmenteerd kan gaan interpreteren, je jezelf terug in een box  kan laten herconditioneren om weer te gaan leven volgense een beperkend label....

Zoals bij alles vind ik een goed fundament super belangrijk bij het ondersteunen van mensen hun geloof, welzijn en ontwikkeling.
Na de Nine Center basis opleiding van Jes Fields  heb ik dan ook geïnvesteerd in de Advanced Human Design Reader Training met Jes en Téo Montaya (16 maanden intensieve  opleiding inclusief heel wat testreadings en groepscoaching)  en werd ik door het gerenommeerde ART als alumni ook geacrediteerd via de Jes Fields' Advanced Reader Directory.  


Als kers op de taart volgde ik de Human Design in Color training van de geweldige Allyson Forseth, dé expert in de nog diepere differentiatie (onder de lijn en kleur) van de vier transformaties (pijlen) in Advanced Human Design. Hiermee kan ik me verdiepen in welke voedings(wijze), omgeving, perspectief en motivatie ideaal zijn om  jouw transformatie proces lichamelijk en mentaal op de beste manier te ondersteunen.

Be Yourself everyone else is already taken

Door je te verdiepen in en te experimenten met jouw Human Design, leer je jezelf 100% permissie te geven om te zijn wie je bent.  Je creëert zo meer focus op de juiste zaken en  geeft jezelf de zelfzorg nodig voor een zelfbewust, stromend, intentievol leven. Vanuit de juiste energie alignment ga je vanzelf de juiste mensen, situaties en omstandigheden magnetiseren die jou én jouw missie verder helpen verspreiden met impact.

Met de hulp van jouw diepgaande kennis in & experimenteren met jouw Human Design kan jij jezelf gaan bekrachtigen op de 9 diepere lagen van het energetisch 9 centra Energy Flow schema. Waarbij je vanuit joùw persoonlijke energie definitie geeft aan de 9 uitingen van overvloed & spiritueel succes. 

 • Confidence: je geaard, zeker & veilig voelen om jouw eigen ritme te volgen, fysieke (werk)druk van buitenaf minder als stress te ervaren of deze eeuwig af te wenden door uitstelgedrag
 • Courage: intuitief weten en vertrouwen op wat wel/niet goed voor je is inzake jouw welzijn en gezondheid, intuïtie (je innerlijk weten) & instinct (je reptielenbrein) van elkaar onderscheiden en je niet laten 'lijden' door de kracht & mis'leiding' van je geest
 • Creative: je seksuele energie, nood aan voortplanting & creatieve plezier laten stromen door te doen wat je graag doet & je in vuur en vlam zet, zonder jezelf op te branden
 • Connected: je verlangens voelen en uiten in verbinding, zonder te pleasen of confrontatie uit de weg te gaan met bewustwording van je trauma stukken die in re-actie modus je emotionele vibratie kunnen doen kelderen
 • Congruent: je (zelf)waarde niet zoeken buiten jezelf en je eigen wil/daadkracht niet laten beïnvloeden door verwachtingen of regels van buitenaf of oude beloningspatronen
 • Cocreative: je richting nemen vanuit jouw authentieke Self, jouw zingeving & zelfrealisering  in cocreatie met de universele liefde en de sjamaan in jezelf
 • Communicative: uitdrukking geven en vanuit moeiteloosheid en in flow manifest laten worden wat jij nodig hebben voor jouw beste leven, zonder het gevoel te hebben daarbij geforceerd de aandacht te trekken & te moeten trekken of duwen 
 • Conceptual: concepten uitwerken en planningencreëren/ streamen vanuit je mentale intuitie in verbinding met je hogere weten, vanuit uitnodiging door wat anderen/de wereld nodig heeft en zonder zekerheid & antwoorden te willen hebben op alles wat je niet weet of kan weten.
 • Contraceptive: Bewust van de informatie  & prikkels die je worden aangereikt van buitenaf of van binnenuit, om een oplossing te vinden op de vragen hoe, wat, waarom, zónder de mentale druk, angst of overweldiging te ervaren en na te denken over zaken die (voor jou) niet belangrijk zijn.

the SoulMission Empowerment Journey

Ben je klaar voor jouw SoulMission Empowerment?
Wil je meer zingeving en van betekenis-zijn ervaren door te leven vanuit jouw energie blauwdruk?

Wil je het begrip ontwikkelen waarom je voelt wat je voelt,  zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Waarom sommige zaken je super gemakkelijk afgaan terwijl andere enorme valkuilen zijn, waarom bepaalde samenwerkingen/relaties zo vlot gaan en andere van de ene uitdaging in de andere overgaan?

En wil je daarbij leren hoe je jouw energie het best inzet om op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal/relationeel en spiritueel vlak jouw hoogste potentieel en gelukkigste versie van jezelf te worden en blijven?

Wil je jezelf overstijgen op een holistische, leerzame, plezierige én duurzame manier? Dan is de SoulMission Empowerment Journey wat jij nodig hebt!

Als jouw SoulFuel mentor is het mijn rol om:

 • Mijn Advanced Human Design teachings volledig op jouw maat uit te werken wat je  sterktes, schaduwkanten en leeraspecten zijn waar  je niet volgens je natuurlijk design leeft. En om jou zo de inzichten te geven waar je jezelf nu blokkeert en hoe het meer moeiteloos kan stromen.
 • Je uit te dagen om je zingeving te verduidelijken, je comfortzone te vergroten en die missie uit te dragen waar je van droomt.
 • Je te steunen in jouw vooruitgang en je met mijn ideeënpoort, onderzoekskills en marketing achtergrond, concepten aan te reiken die je vooruit kunnen helpen
 • Je een veilige plaats te bieden waar je al je persoonlijke vragen kan stellen die een blokkade kunnen zijn voor jouw Alignement.
 • Jouw behoeften volgens jouw manier van zijn te ondersteunen, aan te moedigen, feedback & richting te geven doorheen het programma. Dit tijdens en na de sessies via WhatsApp.

Ga jij mee op stap tijdens de SoulMission Empowerment Journey  (6 maanden) 

Gedurende 6 maanden gaan we samen op pad om met je Advanced Human Design blauwdruk als kompas  jouw energetisch correcte strategie en jouw intuïtieve autoriteit te leren toepassen en meer joy & ease te ervaren in jouw zielsmissie.

Het 1:1 SoulMission traject duurt 6  maanden en bestaat uit

 • De Online Human Design introductie masterclass (2,5u)
 • 6 maanden online Advanced Human Design Coaching op maat (tussen de 12 en 14u coaching).
 • 2 Energy Alignement LIVE dagen van 6u gericht op reflectie IN JEZELF & het zichtbaar maken van je saboteurs en het maken van je paraplu statement om je beste leven te magnetiseren.
 • On call support via WhattsApp & e mail.
 • bovenop de 1:1 coaching en de tussentijdse energie updates reik ik je video's, energie oefeningen en meditaties aan die je kunnen ondersteunen bij de energie van het moment en het deconditioneringsproces.

Als SoulMission toolkit krijg je:

 • in detail gepersonaliseerde mails & cheat sheets rond de voor jouw belangrijkste inzichten per sessies en de energie transits die een belangrijke impact kunnen hebben in jouw energie.
 • alle opnames van de online sessies in podcast formaat (via paswoord protect you tube filmpjes)
 • een waaier van holistische oefeningen, meditaties en systeem- therapeutische tools om de fysieke, mentale , emotionele en spirituele groei en zelfzorg toe te passen die jij vanuit je HD aangeeft nodig te hebben.
 • op maat gemaakt materiaal & prints rond de methodes die je deconditionering bekrachtigen
 • een Energy Flow Intenties maan kalender printversie
 • een op maat gemaakte Paraplu Statement Sheet met je Unieke Teaching Points & je Unieke Learning Points alsook je ICA (ideal client attraction), de voeding, omgeving, het perspectief en de motivatie die jou het meest in jouw unieke kracht laat staan.

Jouw investering voor dit holistische transformatie traject is:
3333 euro/6 maanden 
of
 2* 1750 euro


Voel jij je buik hélemaal kriebelen bij dit aanbod?


Kan je niet wachten om in de ongelofelijk boeiende wereld van Advanced Human Design,  Energetisch Welzijn & natuurlijke overvloed te stappen? Wil jij ervaren hoe het voelt om te leven vanuit jouw natuurlijk energie stroom? Wil jij dit holistisch leren toepassen binnen je persoonlijke en professionele relaties, je professionele activiteit, je gezin, je hele leven?

Voel jij 100% een ja bij dit aanbod en wil jij investeren in jouw meest diepgaande transformatie ooit?

Aarzel dan niet en meld je aan voor een magisch SoulFueled Inspiratie gesprek.
Hierin verkennen we de mogelijkheden die ik voor jou zie, en stel ik je de verschillende manieren voor om met mij te werken.
Ik werk in alles volledig op maat, en ga steeds voor de voor joù beste optie.

Boek Gratis SoulFuel Sessie

Gratis SoulFuel kennismakingsessie (voor de SoulMission Empowerment Journey:
Ontdek hoe het leven (& ondernemen) vanuit jouw energie blauwdruk je de brandstof geeft om jouw missie te leven vanuit overvloed, flow en fun.  Mijn trajecten vragen een zeer persoonlijke aanpak en een hoog vertrouwensgehalte. Tijdens een SoulFueled gesprek bespreken we de mogelijkheden die ik voor jou zie en voel ik in hoe onze energie zich tot elkaar verhoudt.