CoCreatie vanuit je eigen kern

Ondernemen na de paradigma shift van het waterman tijdperk gaat over een àndere definitie en vormgevig van succes. Als ieder zijn unieke puzzelstukje inneemt kunnen we met zijn allen veel meer gaan werken volgens de spirituele wetten van succes.
RELOAD WORKSHOPS & LEZINGEN VOOR SOULPRENEURS

De ReLoad Studio is een bezielde locatie en een platvorm om mensen tot een diepe verbondheid en cocreatie te brengen met zichzelf en gelijkgestemden.  In de vorm van workshops, vrouwencirkels,  ervaringsgerichte lezingen en energie alignment sabbaticals dragen we graag ons steentje bij aan een meer gedragen wereld in balans.

SOULpreneur HD CoCreatie Cirkel - Ondernemen vanuit je eigen energie blauwdruk 

We zetten tijdens deze maandelijkse cirkel ons hart wijd open en magnetiseren wat het is dat we nodig hebben, in plaats van op de oude manier te duwen en trekken om vooropgestelde resultaten te behalen.

In deze cirkel kunnen we ons hart als ondernemer luchten en geven we (gevraagd) advies. Er is geen vaste structuur en er ontstaat wat er mag ontstaan in cocreatie. Hierbij zijn je Human Design energie blauwdruk,  en de Tej Steiner open hart facilitatie methode de ondersteunende elementen.:

 • Being Clear: wat is mijn levensmissie, hoe ondersteunt hoe ik dagelijks opdaag leven vanuit zingeving?
 • Being Present: Hoe stop ik mijn continue gedachtenstroom om tot stilte te komen
 • Being Real: Wat voel ik momenteel, en hoe vertaalt zich dat in mijn e-moties?
 • Being Connected: Ervaar ik op dit moment liefde en verbinding?
 • Being Heart-Directed: Volg ik dat ik echt wil & nodig heb of wat anderen van mij verwachten?

Naast de nood aan gelijkgestemde 'business buddies' met gelijkaardige uitdagingen, is het ook een heel mooi vooruitzicht om  energetisch matchende cocreatie partners te ontmoeten, want dat is naar mijn ervaring als solo ondernemer erg 'dragend'.

De invulling van de cirkel is elke keer anders en wordt mee vorm gegeven door de deelnemers in het veld en op het moment zelf. Wil je graag dat jouw Human Design blauwdruk mee wordt genomen in de cirkel, geef je bij de eerste inschrijving in de boodschap je exacte geboortedag, uur en plaats door. 

Deze cirkels vinden  plaats op de  eerste vrijdag van de maand (tenzij anders aangegeven in de maandelijkse uitnodiging) van 19.30u -22u.
Plaatsen zijn bepert tot 8 personen.
De bijdrage per avond is 35 euro (ter plaatste te betalen).

De Reload Yoga Studio en ReLoad Kraftelier locatie bevindt zich in de Lusthovenlaan 9, 2640 te Mortsel, op 5 minuten van de tramterminus (tram 7 en 15) en het treinstation Oude God Mortsel. Plaatsen voor yoga & soundhealing zijn beperkt tot 7 personen. Zet je dus enkel op de gastenlijst als je ook zeker bent dat je kan komen (ziekte is uiteraard wel een geldige excuse).

Volgende Data (steeds van 19.30 - 22.00u): 

 • vrijdag 1/9
 • vrijdag 6/10 
 • vrijdag 3/11
 • vrijdag 1/12 
Waarom Human Design in de context van een co-creatie cirkel voor solo ondernemers?

Met Human Design kan je veel meer vanuit je eigen energie werken, én leer je op een energetische manier connectie zoeken met mensen die complementair zijn om mee in cocreatie te gaan. 
Human Design bestaat  niet om mensen in hokjes in te delen en van elkaar te onderscheiden. De bedoeling is net dat er harmonie mag ontstaan met respect en in ontzag voor elkaars verscheidenheid.

Wat de meerwaarde is van je persoonlijke Human Design elementen in je ondernemerschap:
 • Energie Type : Hoe ieders energie werkt en welke impact dat heeft op andere mensen  
 • Strategie : Hoe je uitgelijnd & in flow door de wereld beweegt en wat alarmbellen zijn
 • Autoriteit : Ieders unieke navigatie systeem om de juiste intuiïtieve beslissingen op te baseren
 • Profiel : Hoe je jezelf (bewust) ziet en hoe anderen je (onbewust) waarnemen
 • Energetische Co-Creatie : Hoe en op welke gebieden aura’s samenwerken, complementair, harmonieus, dominant of compromiterend