het Phoenix Energy Circle traject,

jouw snelweg om de meest authentieke expert in jouw veld te zijn.

'Go one step deeper to Rise High-er' (Jay Shetty). 

Hej daar, jij mooie ziel.
Fijn dat je hier bent.

Ik vind het gewéldig dat mijn passie voor Holistisch SoulFueled leven jou hier bracht. Met Human Design en Energetisch Werk als middel wil ik mensen  helpen herinneren wie ze  puur & authentiek zijn om van daaruit met elkaar te verbinden.
En ik vind het nog geweldiger dat jij jouw persoonlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke leiderschap wil opnemen in een tijd waarin persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding vanuit je authentieke zelf zo cruciaal zijn om in deze wereld in verandering ook te groeien in mens-heid.

Ik ben benieuwd of jij één van de creatief ondernemende leiders bent met een sterke humane missie die wil leven & werken vanuit  je unieke energie blauwdruk en met een 'fellowship of man' groep ' op weg wil in de transitie van het leven vanuit hoe je dacht de zaken te moeten doén naar wie je echt wil zijn. Met je ondernemingszin en je relaties als een uitvergrote spiegel voor je persoonlijke groei potentieel.

Zodat we sàmen een veel sterker geheel zijn dan apart. By unapologetically being who we are  & doing what we love.
Zonder concurrentie. Helemaal vanuit onze eigen energie & met ons eigen sausje over onze unieke talenten. 
Rising like a Phoenix , birthing a new visionary world from the ashes of an old one.

Hoe fijn zou het zijn om je gedragen te voelen in jouw aards spirituele zoektocht met een team souldriven mensen aan je zij , die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen en er zijn om elkaar te helpen de blinde vlekken te zien in ieders specifieke persoonlijke en professionele context? Open, raakbaar, spiritueel, gelijkwaardig, complementair en super relevant in jouw soulfueled leven?

Voor wie is dit bedoeld?

 • de klant georienteerde & soul driven mentor/coach/trainer
  Die wil weten hoe hij meer moeiteloos en impactvoller kan werken met en voor mensen door zijn eigen authentieke energie ten opzichte van de energie van klanten en relaties beter te begrijpen en ondersteunen, 
 • Die ook de energie blauwdruk van zijn klanten op de juiste manier wil kunnen interpreteren om hen de beste en meest duurzame support op maat te geven, hen op een dieper persoonlijk niveau te kennen dan zij zichzelf vaak kennen om elkaar zo te kunnen zien en begeleiden vanuit de natuurlijke sterktes, uitdagingen, noden, behoeften en persoonlijke kracht: net waarvoor Human Design bedoeld is!
 • toepasbaar in: gezondheid & welzijnscoaching, life coaching, team coaching, personal business & marketing coaching, relatie & familie coaching, personal branding & copy writing  loopbaanbegeleiding, klanten georiënteerde training, systemisch coaching, communicatie coaching, jongeren begeleiding ...
 • de mensgerichte, gevoellige & verbindende (solo) ondernemer
  die van zichzelf en zijn persoonlijke, relationele en spirituele groei prioriteit maakt en hier ook in wil investeren door binnen een veilige omgeving te experimenteren om zijn energie vibratie te verhogen om zo ook als ondernemer sterker te staan.         
 • Die zelf-verantwoordelijkheid en innerlijke leiderschap wil nemen en hier dankbaar de spiegels van anderen in ontvangst kan nemen als cadeautjes voor persoonlijke groei en bereid is zichzelf onder de loep te nemen - vanuit een grote nieuwsgierigheid naar de verschillen tussen mensen.
 • Die zijn eigen rol in persoonlijke relaties beter wil begrijpen en anderen ook in hun kracht wil zien en beïnvloeden door hun energie beter te begrijpen. 
 • toepasbaar in: elke business waar men zijn persoonlijke, authentieke & gevoellige kracht wil kunnen inzetten en dit meer moeiteloos vanuit hun energie wil kunnen doen
 • de breed denkende zoekende ondernemer
  die open staat & leergierig is naar de holistische aanpak om onze energie vibratie uit te lijnen via chi & kundalini uitlijning, soundhealing, beweging, de emotionele vibratie leer, meridianen, chakra's , kunstzinnig systemisch coaching, verbindend openhartige communicatie, systemische familie opstellingen en zoveel meer...      
 • toepasbaar in: het dagelijkse leven als investering in een gezonder holistisch leven met meer draagkracht wanneer onder fysieke, mentale, sociale, emotionele en spirituele druk om je zelf recht te houden in een maatschappij die kleine zelfstandige (solo) soul driven ondernemers het leven niet gemakkelijk maakt.

Voor wie is dit niét bedoeld?

 • de puur rationale resultaat gerichte ondernemer & manager
  die zichzelf niet raakbaar en open wil of kan opstellen, zelf niet persoonlijke wil groeien en mensen liefst in vakjes wil delen naar gelang het nodige 'opbrengst' - of resultaat potentieel.
 • de zelf verklaarde coach die een quick win zoekt
  om zijn inkomsten te verhogen door mee te surfen op wat 'hot is' (Human Design) en mensen in hokjes in te delen  zonder alles in overweging te nemen & zonder bijkomende expertise status.
 • de ondernemer die een quick fix zoekt
  en Human Design ziet als de magische truk die alles voor je oplost zonder zelf het commitment te geven om oude niet dienende patronen af te leren en nieuwe patronen aan te leren zonder hier het proces van zeven jaar bewùst bezig zijn met deconditionering & transformatie  te erkennen.
 • de criticus die alles wat naar spiritualiteit ruikt onmiddelijk wegzet als spiri-wiri 
  en in alles zijn hoofd wil volgens zonder open te staan voor het mysterie van het leven, voor de oude wijsheden, voor je lichamelijke signalen, je intuïtie en innerlijke waarheid 'die misschien niet logisch verklaard kan worden'.
 • de mentale therapeut-psycholoog-coach-'fixer'
  die alles wil/denkt op te kunnen lossen vanuit gesprekstherapie en de 'mindset' aanpak, zonder het lichaam, de lichaamsenergie  en het 'onzichtbare' daar in mee te willen nemen (want te vermoeiend, te vergezocht, te 'holistisch')... 

Waar ben jij als ondernemer met een missie naar op zoek?

Als zelfbewuste creatieve ondernemer ben jij op zoek naar alles wat jou meer vrijheid, plezier, autonomie en verbinding geeft maar jou ook helpt om te ondernemen vanuit klaarheid, authenticiteit, eerlijkheid en integriteit. Met een gelijkwaardige energie uitwisseling als logisch gevolg.

Als gevoelige ondernemer helpt het jou om in de diepte te begrijpen hoe de mensen waar jij mee leeft en voor werkt in elkaar zitten: wat hen drijft, wat hun motivaties en gedragingen zijn en wanneer en waarom bepaalde zaken jou/hen triggeren, zodat je hier sneller de juiste actie in kan nemen om te kunnen uitdragen wat jouw missie nodig heeft. Vanuit jouw volle frequentie om de juiste mensen en hulpmiddelen  te magnetiseren

Waarom Human Design? Persoonlijkheidstesten zoals Insights, MBTI DISC, Ennegram etc geven een indicatie van wie je bent maar leveren maar een klein stukje van de informatie aan en zijn gebaseerd op vragenlijsten die onbewust of bewust gemanipuleerd kunnen worden. Bovendien stoppen deze systemen mensen in hokjes op basis van een aantal algemene vragen. 

Human Design echter is gebaseerd op het exacte geboortemoment en geeft een ongeloofelijk accurate klaarheid in hoe je als mens in elkaar zit, wat je aangeboren sterktes, uitdagingen, schaduwkanten zijn en geven daarmee een archetypisch kader waar je mee kan gaan werken om jezelf en anderen te upliften, puur en authentiek zoals men geboren is. 

 • Je wil jezelf en anderen beter en vooral dieper leren kennen om bestendiger te zijn in je energie en je te upliften uit het slachtofferschap, het imposter syndroom, faalangst, straalangst etc
 • Je wil kunnen bijdragen aan een synarchie, die minder steunt op hiërarchie, en meer op de energie van mensen, waarbij ieder meer moeiteloos zijn eigen puzzelstukje kan innemen.
 • Je wil helemaal jezelf kunnen zijn, en de laagjes van conditionering afpellen waarmee je jezelf en jouw missie niet dient zoals pleasing gedrag, bewijsdrang en andere coping mechanismes. 
 • Je wil kunnen luisteren naar jouw intuïtie, innerlijke wijsheid en lichamelijke energie ipv het advies van anderen om de zaken toch maar volgens het boekje te doen en er zo in te passen (fitting in to feel you belong).
 • Je wil niet langer in een constant vlucht-vecht-bevries overlevingsmechnisme staan waardoor je geen riscico's of verniewing durft aangaan en veilig bij het oude gekende tekort denken blijft, en je energie wegstroomt aan de voor jou niet soul driven groei zaken en werkwijzen.
 • Je wil leren om zeer intentioneel met je energie om te gaan, deze te optimaliseren en geïnspireerde actie te nemen vanuit flowcus met de hulp van jouw persoonlijke kracht.  
 • Je wil ervoor kiezen om in jezelf in je volle potentieel aan de wereld te tonen , hulp te vragen waar nodig en je missie te laten stromen door elke dag op te dagen vanuit overgave en commitment. Dit fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel.

Als we niet in onze volle persoonlijke energetische creatiekracht gaan staan, en onze eigen wortels niet diep verankerd zijn, spiegelen we ons aan anderen en leven vooral op de motor van ons resultaatgerichte, validatie zoekende ego (wil en daadkracht) en ervaren zo weinig of geen natuurlijke FLOWCUS in ons leven en creatieve ondernemen.  In de plaats ervan cultiveren we  mindvirussen en wachtmechanismes zoals

 • Een tekort aan focus en klaarheid
 • Geen flow maar push strategie
 • Meer geven dan ontvangen, over je grenzen gaan en zo leeglopen
 • Té veel vanuit tekort-denken & begeerte  op jacht gaan
 • Anderen vanuit de verkeerde strategie benaderen en afstoten
 • Iedereen willen pleasen, hierdoor de confrontatie met de waarheid uit de weg gaan en dus te blijven reageren vanuit frustratie, boodheid, verveling, of bitterheid zonder ooit echte verandering te creëren
 • Teveel enthousiasme in teveel zaken steken met versnipperde energie als gevolg
 • Geen commitment vanuit onzekerheid wie je bent, wat je natuurlijke talenten zijn en wat je wil
 • Wél weten wat je de wereld te bieden hebt maar dit niet vertalen naar de oplossing  die anderen broodnodig hebben
 • Geen waarde (durven) vragen vanuit dienstbaarheid of een aangeleerde beperkende money mindset
 • Je missie/werk loskoppelen van andere levensgebieden & je eigen levensgeluk

Als jij ook al eens in die kramp schoot dan wéét je wat ik bedoel. Het ene moment wil men ergens volledig voor gaan, en het andere moment word je overmand door twijfels en angst. Die eeuwige vragen en twijfels zorgen ervoor dat men op het wachtperron van een volledig vervuld moeiteloos en overvloedig leven blijft staan zodat verschillende treinen voorbij rijden of men er terug afspringt nog voor de trein het volgende station bereikt heeft…


Waar de Phoenix Energy Cirkel jou bij zal helpen.

'It is all about the energy', we voelen het allemaal als iemand de ruimte vult met zijn energie. Als een mens doet waarvoor die gemaakt is,  en de energie volgt ipv zaken zelf te wilen sturen, dan stróómt het moeiteloos en wordt iédereen daar beter van. En toch is niets zo 'vaag spiritueel' als werken met energie, waardoor veel mensen erdoor afgeschrikt worden.

 • Met Human Design krijg je een kompas dat als archetypisch systeem heel toegankelijk werkt om je bewust te worden van jouw energie, jouw authenticiteit en jouw WHY, hoe we als mens ànders in elkaar zitten, wat de sterkes, schaduwkanten en uitdagingen zijn en de manier waarop elk individu het gemakkelijksten felst kan schijnen. Puur. energetisch, authentiek en in alignenement met wie jij bent. 
 • Naast jezelf te laten schijnen op de best mogelijke manier kan je als coach of mentor hierdoor ook beter op maat van de klant gaan werken en duurzame resultaten boeken door het zelf-empowerment aspect van Human Design. Jij bent met jouw kennis van Human Design dan een kanaal om de klant zijn eigen energie te helpen volgen en hen hun authenticiteit en why te laten volgen. Eerlijk, integer, geïntegreerd in jezelg, vastberaden, diep geworteld en daardoor ook super krachtig.
 • Human Design op de juiste manier toegepast, helpt je om de energie te begrijpen en te leren en accepteren waarom zaken lopen zoals ze lopen, en wat andere mensen bij te dragen hebben aan hun verhaal. Het creëert een overstijgend éénheidsdenken ipv de apartheid en dualiteit waar we nu in leven. door het gevoel altijd ergens een slachtoffer van te zijn en zo geen eigen regie over je leven te hebben. Je diepe wortels helpen je veel beter om te gaan met de diepere dalen en uitdagingen in het leven, die als ondernemer vaak nog verder uitgediept worden.
 • Je bent/wordt de som van mensen waar je je mee omringt is een gegeven feit. En toch heb je dit niet steeds in de hand. In een persoonlijke relatie, een samenwerking met een partner, binnen je gezin of team komen er vaak triggers die jou uit jouw kracht kunnen halen. Waardoor jouw energie en dus ook de energie van jouw onderneming stagneert of zelfs blokkeert.  En toch voel je dat deze relaties jou ook iets te brengen hebben. Met Human Design krijg je een klare kijk op de energie die er aanwezig is, hoe deze aanvult of kan triggeren en om consensus vraagt en waar men volledige harmonie (zonder veel verrassing of actie) gaat ervaren. Door dit bewustzijn kan men veel meer begrip voor zichzelf en de ander creëren en zijn kleine veranderingen of aanvullingen vaak al voldoende om een hele nieuwe dynamiek te krijgen en zo de positieve energie in jouw leven te upliften, of sneller uit een energie dip te geraken.
 • De Energy Flow toepassingen en thema's zullen je niet alleen theoretisch maar ook praktisch ondersteunen, zodat je deze kan integreren in jezelf voor een maximaal energetisch potentieel. Zo kan het zeer helpend zijn wanneer je weet welke energie meer of minder universeel aanwezig is, zodat je hier zelf mee aan de slag kan. Dit zowel via de kosmische transits als je persoonlijke lichaams-energetische kwaliteit door het begrijpen van 'seizoenen', de orgaanklok, je hormonale reacties etc. Je persoonlijke kracht krijgt een enorme boost door mét de energie te werken , en je sneller bewust te worden wanneer je uit alignement gaat, en hoe je dit kan bijsturen door je eigen ritme, strategie en autoriteit te leren volgen.   

Wat maakt de Phoenix Energy Cirkel uniek?

Als men zijn authentieke blauwdruk ként heeft men een energie stafkaart om zich op te baseren, maar we dragen uiteraard nog steeds die oude mind-virus-gedachten mee. Het kénnen van je blauwdruk in theorie verandert de realititeit van de wereld niet ineens in licht en liefde, en het is met andere woorden geen quick fix naar een moeiteloos overvloedig leven. Het vraagt een constant bewust worden van je uitdagingen en schaduwkanten en een bewust oefenen in de no-mind om echt vanuit je buik en hart te gaan leven. Zodat de zaken  naar je toe kunnen komen op een manier die mooier is dan jij zelf kan bedenken.  Zonder spirituele omwegen maar vanuit persoonlijke kracht.

De tijd die men nodig acht om te ontleren wat niet meer dient, wordt geschat op 7 jaar. Dit vraagt actieve toewijding aan jouw persoonlijke groei en alertheid voor jouw automatische fysieke, mentale, emotionele en relationele processen.

 • In de Energy Circle combineren we het bewustzijnswerk met energetisch lichaamswerk om gestagneerde energie los te maken (door adem, beweging & sound). Hierdoor krijg je bijkomende duurzame tools om een holistisch welzijn na te streven op lange termijn en door je ontleringsproces te navigeren zonder te crashen.
 • Om Human Design in jouw eigen leven & werken te gaan toepassen is het zeer helpend om een container van gelijkgestemde mensen te hebben die als een "fellowship of man" gelijkaardige doelen in het leven hebben en dezelfde taal leren spreken en die willen leven, leren, inspiren, cocreëren & belichaamd 'leiden' vanuit hart en ziel.
 • Door samen met een kleine groep hetzelfde leer- en ontleer proces aan te gaan mag je  in real life van elkaars energie  leren in een veilige 'test' omgeving. Men ziet ook vaak gemakkelijker een ander zijn blinde vlekken dan die van jezelf en je mentale energie in de vorm van ideeën, opinie's, twijfels, verwarring etc is vaak perfect om het collectief mee te inspireren maar niet om op je eigen leven te richten.
 • Ook dragen we allemaal onze eigen energie mee om te creëren, die de ander dan al dan niet aanvult. Samen staan we veel sterker dan alleen, en cocreaties die spontaan uitstaan vanuit de energie die samen komt, zijn de mooiste.
 • De omgeving en vooral de mensen waarmee je jou omringt bepalen jouw persoonlijk succes. De contacten die je in deze mastermind op een veel dieper niveau leert kennen zullen wellicht een zeer waardevolle verrijking zijn in jouw leven & netwerk.
 • Door live contacten met een online platvorm te combineren kan je leren op jouw eigen tijd/tempo en in jouw eigen vertrouwde omgeving, maar heb je ook het diepere live contact om je op te laden en elkaar fysiek te leren kennen. Door de Live dagen gaan we voldoende in de diepte om cocreatie mogelijk te maken waarbij niemand aan de zijlijn blijft toekijken maar echt gaat participeren in de groep. Zo zal de groepsenergie het proces ook verder ondersteunen
 • De focusgroep wordt tijdens deze pilot bewust zeer klein gehouden met max 6 deelnemers, elk expert op hun eigen domein waardoor de groep zichzelf én elkaar kan dragen. Een kleine groep garandeert de veiligheid van de penta om te leren van elkaars' praktijk voorbeelden tijdens de online intervisie  cirkel sessies, maar laat mij ook toe om elke deelnemer nog steeds in de diepte te kunnen observeren in zijn/haar proces en zo op maat Human Design coaching te kunnen voorzien. 

You didn't come forth to learn lessons - you came forth to use the energy to create. (Abraham Hicks) Wat maakt mijn manier van werken met Human Design anders?

Energy Flow: het chakra systeem binnen Advanced Human Design

Human Design is zoveel meer dan een kader of een systeem waar je binnen bepaalde vakjes wordt ingedeeld . Met definities, modellen, typeringen, ordeningen en verklaringen die dan een gevoel van herkenning en gelijkgestemdheid moeten geven. 

Ik ben zelf al vier jaar volledig commited om op een hoog expertise niveau àlles te leren over het 9 center mens-zijn van het Human Design systeem, inclusief de oude wijsheid die aan de oorsprong ligt.  

 • Zo verdiep ik me naast in de Human Design poorten ook in de opbouw en inhoud van de hexagrammen die hun oorsprong vinden in de Taoïstische I-Ching.
 • Astro- psychologie was al een voorliefde voor ik Human Design kende waardoor ook de astrologische kant van Advanced Human Design gemakkelijker in de diepte te interpreteren is.
 • Een derde en misschien wel belangrijkste onderdeel van Human Design zijn de 9 energie centra die gebaseerd zijn op de oude vedische Chakraleer, welke mij reeds zeer vertrouwd is door mijn uitgebreide opleiding in kundalini yoga en transformatonal healing. 
 • Mijn kennis van de Chinese Geneeskunde, de 5 elementen &  energie leer en de lichamelijke energiebanen (meridianen) uit de Shiatsu helpen me om het archetypische meer 'theoretische'  kader van Human Design te koppelen aan het voelen en in alignement brengen van de energie in je lichaam en het vrij maakte van mogelijke Chi stagnatie of energie blokkades.
 • Advanced Human Design  in combinatie met de hieraan gekoppelde  Gene Keys sterktes/schaduwkanten/siddhi  helpen me begríjpen hoe jouw energie loopt en hoe je  volledig vanuit jouw persoonlijke kracht kan gaan leven.  Het geeft me ook inzichten om je sneller bewust te worden van je triggers, je schaduwkanten en de uiting van je ego dat je terug in de verhaallijn duwt die je jaren in stand hebt gehouden om jezelf veilig te houden.
 • Relaties zijn mijn grootste passie. Elk probleem is altijd ontstaan in relatie tot de ander en daar zit dus ook de heling. Het is dan ook het relationele aspect van hoe jouw energie zich verhoudt tot de ander waar voor mij de grootste focus naar toe gaat.

Door mijn uitgebreide vervolmaking in alles wat met energie te maken heeft, legde ik een stevig fundament om de Human Design leer niet klakkeloos over te nemen als een hele nieuwe hippe manier om mensen te categoriseren...

Mijn Energy Flow methode gebaseerd op al deze kennis helpt je om je lichaamsenergie te voélen en te voeden. Het helpt je uit de negatieve mind te treden en je lichaam en geest in alignement te brengen met de hogere vibraties zonder een spirituele bypass te nemen. 

Human Design & energiewerk geeft je een poort naar meer difersifiëring, naar meer vanuit je essentie leven, naar zijn en experimenteren met wie jij van nature bent en wat jouw levenswerk hier is, en ontleren wat niét van nature bij jouw past. Om dàt dan te kunnen bijdragen aan het geheel om onze ervaring hier collectief te versterken (we are in this together!).


Deze format om Human Design te gaan toepassen op je eigen leven en onderneming is nieuw. Er komt (naast de 2-wekelijkese zoom-calls en de wekelijkse energie updates) ook een nieuw online platvorm én real life co-creatie dagen met ondernemers die hun eigen energie verder willen uitbreiden met lichaamswerk en deconditioneringswerk én het Human Design systeem ook dieper willen leren om dit praktisch toe te kunnen passen en gebruiken in hun eigen leven en onderneming. Dit omdat veel ondernemers het Human Design systeem 'uit de boekskes' leren (zonder het zelf al te leven) en dat dan ‘ad hoc’ gaan toepassen op klanten, met vaak niet de gewenste uitkomst.
Omdat het project een PILOT fase is, zijn er nog geen aanbevelingen. Wel kan je de recensies nalezen van mijn SoulTribe klanten die individueel met me hebben samen gewerkt rond de optimalisatie van hun energie en Human Design blauwdruk.


Met de hulp van jouw huidige kennis in je experiment met jouw Human Design blauwdruk kan jij jezelf en anderen gaan bekrachtigen op de 9 diepere lagen van het energetisch 9 centra Energy Flow schema. 

Waarbij je vanuit joùw persoonlijke energie definitie geeft aan de 9 uitingen van overvloed & spiritueel succes: 

 • Confidence: je geaard, zeker & veilig voelen om jouw eigen ritme en WHY te volgen, fysieke (werk)druk van buitenaf minder als stress te ervaren of deze eeuwig af te wenden door uitstelgedrag
 • Courage: intuitief weten en vertrouwen op wat wel/niet goed voor je is inzake jouw welzijn en gezondheid, intuïtie (je innerlijk weten) & instinct (je reptielenbrein) van elkaar onderscheiden en je niet laten 'lijden' door de kracht & mis'leiding' van je geest
 • Creative: je seksuele energie, nood aan voortplanting & creatieve plezier laten stromen door te doen wat je graag doet & je in vuur en vlam zet, zonder jezelf op te branden
 • Connected: je verlangens voelen en uiten in verbinding, zonder te pleasen of confrontatie uit de weg te gaan met bewustwording van je trauma stukken die in re-actie modus je emotionele vibratie kunnen doen kelderen
 • Congruent: je (zelf)waarde niet zoeken buiten jezelf en je eigen wil/daadkracht niet laten beïnvloeden door verwachtingen of regels van buitenaf of oude beloningspatronen
 • Cocreative: je richting nemen vanuit jouw authentieke Self, jouw zingeving & zelfrealisering  in cocreatie met de universele liefde en de sjamaan in jezelf
 • Communicative: door klare uitdrukking van wat je wil moeiteloos en in flow manifest laten worden wat jij nodig hebt voor jouw beste leven, zonder het gevoel te hebben daarbij geforceerd de aandacht te trekken & te moeten trekken of duwen 
 • Conceptual: concepten uitwerken en planningen creëren/ streamen vanuit je mentale intuitie in verbinding met je hogere weten, vanuit uitnodiging door wat anderen/de wereld nodig heeft en zonder zekerheid & antwoorden te willen hebben op alles wat je niet weet of kan weten.
 • Contraceptive: Bewust van de overweldigende informatie  & prikkels die je worden aangereikt van buitenaf of van binnenuit, om een oplossing te vinden op de vragen hoe, wat, waarom, zónder de mentale druk, angst of overweldiging te ervaren en na te denken over zaken die (voor jou) niet belangrijk zijn.

De Phoenix Energy Circle: de op maat ondersteuning die jij nodig hebt tijdens jouw expansie proces, binnen jouw eigen persoonlijke en professionele context.

Door je te verdiepen in en te experimenten met Advanced Human Design, leer je jezelf  en elkaar 100% permissie te geven om te zijn wie je bent.  
Je creëert zo meer focus op de juiste zaken en kan de juiste empathie en zelfzorg geven die nodig is voor een zelfbewust, stromend, intentievol leven. Vanuit het juiste energie alignment ga je vanzelf de juiste mensen, situaties en omstandigheden magnetiseren die jou én jouw missie verder helpen verspreiden met impact. Bovendien ga je anderen bekijken door een andere bril: hùn eigen Human Design blauwdruk. Je gaat mensen beter begrijpen, waarom ze jou of anderen triggeren en wat dit jou (en je omgeving/team) komt brengen. For good or for bad, overal ga je van leren.
- this is the next jedi level persoonlijke (mentale en emotionele) , professionele, relationele én spirituele ontwikkeling -

Krijg meesterschap over je eigen leven door Zelf - leiderschap te nemen in wat je uitstuurt en aantrekt als energie vibratie 


Concreet is de Phoenix Energy Circle opgedeeld in 5 onderdelen die door elkaar lopen en elkaar aanvullen:

 1. Human Design Leren en Begrijpen in de vorm van online kennis-modules die op eigen tempo geconsumeerd kunnen worden over de 6 maanden heen. Inclusief een 1:1 online diepte incarnation cross consult. Heb je nog geen goede basis van Human Design volg je dit éérst voor je in het groepstraject start.
 2.  Leven & implementeren volgens jouw unieke Human Design blauwdruk vanuit de juiste strategie en autoriteit naar gelang jouw type, definitie profiellijnen en energie circuit. Hiervoor buigen we ons per maand met onze focusgroep ook over één à twee energie centra . Ook hebben we drie keer per maand een practice & learn support cirkel waar we de professionele en persoonlijke relatiedynamieken in ons eigen leven observeren en bespreken als belichaamd Human Design werk-materiaal .
  Je tijd en je energie zijn je belangrijkste bezit. Waar deze naartoe wil (en waar niet) moet naar geluisterd worden.
  Je lichaamsintuïtie en je ziel weten hoe het ergens moet geraken en hoe het jou dit kan laten voélen.
  Wat jij moet doen is hier naar luisteren ipv naar je hoofd.
 3. Holistisch Leven & optimaliseren van jouw energie & kenis als mensgericht leider met energetisch lichaamswerk maar ook thema's die aan bod komen en waar bijkomend deconditionerings materiaal voor ter beschikking wordt gesteld. Eén keer per maand volgt een intervisie moment waar vragen rond eigen cases & ondersteunend materiaal / advies wordt uitgewisseld om elkaar te bekrachtigen in het voélen, volgen en upliften van je energie.
  Zelf werk ik met een waaier van tools zoals Kundalini Yoga, kunstzinnig dynamisch coaching, meditatie & breathwork, the Work van Byron Katie, de emotionele  ladder van Hicks, verbindende communicatie (NVC), het openhartige cirkelwerk van Tej Steiner, het Jungiaanse individuatie proces, de drama driehoek, de 5 liefdestalen etc...
 4. Per week (elke 6 dagen  ontvang je energie transit updates met detailinfo over de belangrijkse  poorten/archetypes (oa Zon & Aarde energie) die iedereen in het moment beïnvoeden. 
 5. Live verbinden, ont-moeten, ont-leren & helen, dit in de vorm van 3 live dagen in de ReLoad Studio te Mortsel.

Dit is een eerste pilot groep met creatief ondernemende leiders die reeds een basiskennis hebben van Human Design en willen experimenteren met hun Human Design blauwdruk. De selectie wordt gemaakt op basis van de SoulFueled inspiratie gesprekken aangezien ik graag afstem op de samenstelling (en diversiteit) van de groep. 

Als resultaat zal het nog duidelijker worden wie men is, waarom bepaalde zaken gemakkelijk of net moeilijk zijn voor jou en hoe je jouw energie voor jou kan laten werken in plaats van zaken te forceren of in weerstand te gaan of onbewuste signalen uit te sturen waardoor je manifestatie de andere kant uitgaat Dit is een volledig ervaringsgericht proces en is voor iedereen verschillend. Daarom is het ook zo mooi dat we kunnen leren van elkaar in een intieme groep? Zo is het mijn intentie om samen mee de toon aan te geven in het nieuwe Phoenix tijdperk. 

1. Leren & Begrijpen - Human Design 


1.Advanced 1:1 Human Design Consult van 120 min

2. Advanced Masterclasses + bronmateriaal

deze kan je (her)bekijken op de voor jou geschikte momenten met 1 tot 2 energie centra meer in detail per maand.

 •  The Basics  Energy Centers
  • Fundamentele en belichaamde kennis van de 9 energie centra
 •  The Basics Types & Profiles, Strategy & Authority
  • Fundamentele kennis wat de oorsprong is van de 5 types in Advanced Human Design
  • Fundamentele kennis van de verschillende soorten strategie en autoriteiten
  • De betekenis van de verschillende profielen en profiellijnen als gedragscodes 
 • Advanced Circuitry
  • Het verschil en de betekenis van bewuste en onbewuste energie
  • Fundamentele kennis van de verschillende energy  circuits, energy splits, stromen en kanalen.
 • Advanced Life Purpose & Life Cross
  • Incarnation Cross betekenis als   'life purpose'
  • Life Cross betekenis als de context, levensomgeving in welke men zich ontwikkelt naar de levensmissie
 • Advanced Connections 
  • Introductie van de betekenis & impact van relaties en  energie transits + wekelijkse transit info

2. Leven & Implementeren - Energie Vibratie

Gedurende 6 maanden  3 online online  groepscalls per maand (van 2 à 2.5u)-
Hier delen we onze uitdagingen en levensvragen en duiken in de diepte in  jouw /elkaars voorbeelden uit het dagelijkse & professionele leven met je relatie triggers, professionele toepassingen, spiegels en obstakels als leerstof om je te empoweren in jouw authentieke zelf, om letterlijk meesterschap te nemen over jouw energie en  inzichten te krijgen van en door ellkaar.

- Mijn rol naast het toelichten van de energie van de week zal zijn om in de groep ieders Human Design blauwdruk mee te nemen en zaken waar men tegenaan loopt toe te lichten vanuit ieders persoonlijke design. Bovendien belichaam ik als facilitator ook mijn rol als observator, om een veilige context te creëren en iedereen de juiste ruimte en inzichten te geven in de interactie van de calls.

- Je leert op basis van Human Design en de I Ching & Chakra psychologie je energie blauwdruk te gebruiken als kompas voor een soulfueled leven. 

- Je leert de voor jou energetisch correcte strategie en jouw intuïtieve autoriteit toe te gaan passen en meer joy & ease te ervaren in jouw zielsmissie, jouw job, ouderschap, leiderschap, relatie enz...

- De  open hartige zoom cirkels zullen 2-wekelijks plaats vinden op vooraf afgesproken tijdstippen (merendeel op vrijdag 15-17.00u ). Hiervan zullen ook opnames beschikbaar zijn.

- Het programma loopt over 7 maanden heen, zodat we in de vakanties enkele weken extra rust kunnen inlassen.

De opstart datum is nog niet bekend maar schrijf je alvast in op de wachtlijst indien je als eerste op de hoogte gebracht wil worden.

3. Holistisch Leven & Belichamen Energie

1 . Per maand 1 online intervisie moment waarin we inzoemen op elkaars practises

2. Begeleidende Energie Flow lichaamswerk, ademwerk, meditaties en materiaal voor deconditionering

Per energie cenrtrum wordt online materiaal aangeleverd via vooropgenomen filmpjes als inspiratie, die je volledig vrij kan bekijken en beoefenen.
 
Ook zal het materiaal dat we gebruiken in ons deconditioneringsproces ter beschikking worden gesteld via bijkomende opnames en materiaal rond: 
- the Work van Katie Byron
- de emotionele vibratie-ladder van Hicks
- de dramadriehoek van Kaplan
- de 5 liefdestalen van Chapman
- verbindend & empathisch communiceren 
- Open Hart Cirkelwerk methode van Tej Steiner

3. Elke week een nieuwe energie update (via mail), met detail informatie over de belangrijlste energie transits (oa de zon en de aarde) voor jou om in te voelen wat het effect is op jouw energie vibratie. 

4. Live Verbinden, Ont-moeten, Ont-leren

Drie losse 'aparte' live dagen te Mortsel met deepdive in ons deconditioneringsproces (schaduw en lichtwerk)

We duiken dieper in de Jung archetypes en onze schaduwkanten en patronen alsook in ons levenskruis en levensmissie met kunstzinnig bewustzijnswerk, energetisch lichaamswerk, crystal sound alignement  en een systemische familie opstelling volgens de taoïstisch geïnpireerde methode van Elmer Hendrix als weg naar innerlijke groei en bewustwording.


Datum TBD met de feedback van de groep (op een vrijdag).

Als Phoenix toolkit krijg je tevens:

 • een door mij samengestelde gedetailleerde manual van de I ching Hexagram energie poorten met sterktes, schaduwkanten, archetypes en transit data
 • alle opnames van de online groepsessies
 • film opnames van uitleg en energy flow lichaamswerk & per energy center 
 • mijn eigen bronmateriaal rond Human Design, Zelfzorg en Deconditionering.
 • deconditioneringsmateriaal

Timing

TBC - de leermodule wordt 1 maand op voorhand ter beschikking gesteld

 • Investering
  Voor dit zeer bijzondere life changing holistische transformatie én leer traject is de investering als PILOT éénmalig:

  5555 euro/6 maanden excl BTW - alles inbegrepen
  of
   2* 2777 euro 

  of
  7 * 797 euro/maand 

Als jouw SoulFuel mentor is het mijn rol om:

 • Mijn Advanced Human Design expertise op de blauwdrukken van jou en je cocreators toe te passen en om jou zo de inzichten te geven waar je nog niet helemaal in alignement staat en hoe het meer moeiteloos kan stromen.
 • Je uit te dagen om je comfortzone te vergroten, je eigen expansie aan te gaan en je why in je energie, je missie, je energie sterktes en uitdagingen uit te klaren om moeiteloosheid te mogen ervaren en te manifesteren waar je van droomt.
 • Je te steunen in al je levensgebieden die ook onderdeel uitmaken van je levenszin en zielsmissie. Zowel huidige relaties als de omgeving waarin je bent opgegroeid wordt hier in mee genomen als dit extra inzichten in blokkades kan opleveren.
 • Mijn ideeënpoort ter beschikking te stellen van de groep.
 • De groep een veilige plaats te bieden waar je al je persoonlijke vragen kan stellen die een blokkade kunnen zijn voor jouw alignement.
 • Jouw behoeften volgens jouw manier van zijn erkennen, ondersteunen, aanmoedigen, feedback & richting te geven doorheen het programma

Als soulsourced cocreator is het jouw verantwoordelijkheid om:

 • Wanneer mogelijk wekelijks verbonden aanwezig te zijn op de groepscall (vrijdag 15 - 17.00u). Hier wordt ook een opname van gemaakt voor de afwezigen.
 •  De module van het maandthema (1 à 2 energie centra) per maand door te nemen zodat de materie vers zit voor de wekelijkse groepscall.
 • Je eigen blauwdruk te gaan gebruiken als kompas in jouw leven en bewust te gaan observeren wanneer je getriggerd wordt en uit alignment gaat wanneer je niet jouw strategie en autoriteit toepast. Deze bewustwording is ook materiaal voor onze live groepscall. 
 • Het bijkomend bronmateriaal te raadplegen wanneer hier naar verwezen wordt.
 • Het energie - lichaamswerk en bewustzijnswerk in je dagelijkse leven te verweven door hier min 15 minuten in de ochtend, min 15 minuten in de middag en 30 minuten in de avond voor uit te trekken.
 • Je eigen blauwdruk  & levenservaring inbrengen alsook wat goed loopt en wat minder goed loopt, je aha-bevindingen maar ook je vragen en verwarring rond het leven van je strategie en autoriteit.  Dit vereist de nodige maturiteit en open hartigheid naar elkaar toe en de bereidheid om te leren van elkaars spiegels zonder hierdoor in de defensie of drama driehoek te gaan (wat ook is wat we samen leren toepassen en verfijnen). 

Voel jij je buik kriebelen bij dit unieke aanbod?


Kan je niet wachten om in de ongelofelijk boeiende wereld van Human Design,  Energetisch Welzijn & natuurlijke overvloed te stappen? Wil jij leren en ervaren hoe het voelt om te leven vanuit jouw natuurlijk energie stroom? Wil jij dit holistisch leren toepassen binnen je persoonlijke en professionele relaties, je professionele activiteit, je gezin, je hele leven?

Voel jij 100% een ja bij dit aanbod en wil jij investeren in jouw meest diepgaande transformatie ooit?

Aarzel dan niet en meld je meteen aan voor een  SoulFueled Inspiratie gesprek.
Hierin verkennen we de mogelijkheden die ik voor jou zie, en kan ik invoelen of deze kleine mastermind groep matcht met jouw energie en behoefte. Ik werk in alles volledig op maat, en ga steeds voor de voor joù beste optie.


Ben jij klaar om de snelweg in persoonlijke & relationele ontwikkeling te nemen voor diepere verbinding, herkenning en vervulling op een meer moeiteloze manier? Zin-gevend, Aanwezig, Authentiek, Verbonden, Vrij, Open-hartig en méér Energiek, meld je dan aan voor een  SoulFueled Inspiratie gesprek


"

Zo zo blij dat ik ja heb gezegd op het SoulMission traject!  
Als mentale projector met enkel outer autoriteit ben ik constant aan het leren, lezen, analyseren... én ben ik mega beïnvloedbaar door de energie in mijn omgeving wat als deep democracy facilitator niet altijd even gunstig voor me was.
Alle tips, zoals die om mezelf op te nemen in een dagboek, mijn stem te gebruiken en eerst zelf te horen, is echt goud waard. 
Ik vergeet tijd en ruimte als ik luidop aan het nadenken, schrijven, lezen, studeren, verder zoeken ben. LOVE IT, en dan de leermomentjes vangen in een 10-tal minuutjes per inzicht, heerlijk, heerlijk. Ik heb via Kristin Human Design en de Gene Keys op een dieperliggende laag kunnen doorgronden. De drie geactiveerde poorten om de mysteries van het leven te ontrafelen zijn hierdoor ontwaakt. Zoveel materiaal dat klaar lag om te ontdekken, en de live sessies bij Kris kon ik gebruiken om nieuwe inzichten helemaal te doorvoelen, om eindelijk keuzes te maken, en om ze diep in mijn lichaam te laten aankomen. Wat een geschenk...!


Leen Schelfhout- Community builder, freelance trainer en (deep democracy) facilitator


Disclaimer:
Human Design is Hot , en net als bij alle populaire zaken springen de niet gecertifieerde coaches en readers  als paddestoelen uit de grond. Omdat er veel informatie beschikbaar is, dénken veel mensen een Human Design blauwdruk te kunnen lezen (en mensen hiermee te kunnen begeleiden). Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien je zonder het vollédige kader die vrije informatie gemakkelijk verkeerd en gefragmenteerd kan gaan interpreteren, je jezelf terug in een box  kan laten herconditioneren om weer te gaan leven volgense een beperkend label....
Zoals bij alles vind ik een goed fundament super belangrijk bij het ondersteunen van mensen hun geloof, welzijn en ontwikkeling.
Na de Nine Center basis opleiding van Jes Fields  heb ik dan ook geïnvesteerd in de Advanced Human Design Reader Training met Jes en Téo Montaya (16 maanden intensieve  opleiding inclusief heel wat testreadings en groepscoaching)  en werd ik door het gerenommeerde ART als alumni ook geacrediteerd via de Jes Fields' Advanced Reader Directory.  

Als kers op de taart volgde ik de Human Design in Color training van de geweldige Allyson Forseth,
 dé expert in de nog diepere differentiatie (onder de lijn en kleur) van de vier transformaties (pijlen) in Advanced Human Design. Hiermee kan ik me verdiepen in welke voedings(wijze), omgeving, perspectief en motivatie ideaal zijn om  jouw transformatie proces lichamelijk en mentaal op de beste manier te ondersteunen.

Boek Gratis SoulFuel Sessie

Gratis SoulFuel kennismakingsessie voor het SoulMastery 1:1 jaartraject en de Phoenix energy Circle.
Ontdek hoe het leven (& ondernemen) vanuit jouw energie blauwdruk je de brandstof geeft om jouw missie te leven vanuit overvloed, flow en fun.  Mijn trajecten vragen een zeer persoonlijke aanpak en een hoog vertrouwensgehalte. Tijdens een SoulFueled gesprek bespreken we de mogelijkheden die ik voor jou zie en voel ik in hoe onze energie zich tot elkaar verhoudt.