SoulConnection Empowerment:
Verhoog de vibratie in je Relatie

Dag mooie ziel.
Blij dat je de weg hier naartoe gevonden hebt! 

Ben jij een fijngevoelige vrouw of man in volle persoonlijke (& spirituele) ontwikkeling ?  Zijn je relationele noden hierbij veranderd en zet dit een druk op je bestaande relatie(s) en hou je daardoor ook de rem op het leven van je beste Leven?

 Heb je het gevoel dat door dichter bij jezelf te komen je meer en meer verwijdert van de ander of is dit een reële angst die jou bezig houdt?  Heb je het gevoel niet volledig gezien of ontvangen te worden, en doet dit  je twijfelen over de duurzaamheid van je relatie?  Wil je ook graag kunnen groeien in en door jullie relatie net als in jouw persoonlijke ontwikkeling?

 Ben je klaar om jouw hoogste relationele potentieel te ontdekken... en daarmee ook de energielekken te helen die je op andere levensgebieden tegenhoudt in je manifestatie? In de meest authentieke oorspronkelijke versie van jouw zijn?

Elk probleem in ons leven is ontstaan in relatie tot anderen.

Niet alleen je ouders, maar ook je onderwijzers, je kinderen, je partner, je vriendschappen enz bepalen mee hoe jij nu in de wereld staat. De impact die dit heeft is enorm en toch hebben we nooit geleerd hoe we in groep of in een zelf gekozen partnerschap onszelf kunnen zijn, onze noden kunnen uitdrukken, terwijl we de ander ook in hun waarde laten.

Jouw relationele energie blauwdruk toont je hoe je vanuit jouw energie & zingeving anderen mag ont-moeten, inspireren en aanraken. Maar ook waar we elkaar conditioneren en daarbij  onze individuele unieke gave & kracht vaak anders voelen als we bij elkaar zijn. Zeker in langdurige relaties kan er sprake zijn van relatie patronen die niet zo gezond zijn voor je persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Bovendien draagt eenieder zijn eigen gezonde en ongezonde subpersona mee die voortkomen uit een een Veilig vertrouwende, Angstig aanhankelijke of Angstig vermijdende hechtingstijl, waarmee je elkaar vaak onbewust in een drama- of winnaarsrol duwt.

SoulConnection Empowerment maakt je tijdens een reading, sabbatical of retreat bewust van je energetische blauwdruk in relatie tot de ander en geeft je nieuwe start energie om naast het bewustzijn ook daadwerkelijk verandering te laten plaats vinden. Om (terug) te leren voélen hoe jij wil aanraken en hoe jij wil aangeraakt worden. Ben jij klaar om je volledig kwetsbaar en authentiek te tonen binnen je relatie? Zonder conditonering, zonder masker, zonder verborgen agenda, zonder afwijzingsangst, zonder ego's en vlucht mechanismes.

Dan ben jij klaar voor een hogere Vibratie in je Relatie en  voor het experiment dat het Bewust samen-leven is:

Zin-gevend, Aanwezig, Authentiek, Verbonden, Open-hartig, Energie-k

Zodat jij  je hoogste potentieel ook in je relatie(s) mag gaan be-leven.  

Het hart van elke relatie bestaat uit twee mensen, met verschillende wensen, noden en verlangens.

Als mens zijn we niet gemaakt om alleen te zijn en toch zijn we erg vaak heel erg zoekend naar het perfecte partnerschap. We willen passie, intimiteit en speelsheid maar ook vertrouwen, gelijkgestemdheid, veiligheid, rust en vrijheid, en we willen liefst van al ook aanbeden worden, opdat men de grond kust waarop je loopt.

Maar, hallóoo mag ik je even terug naar de aarde roepen? Waar we zelden een relatie van dàt kaliber zien die dan ook nog langer dan een jaar duurt! En je ook onmogelijk alles uit één relatie kan halen wat jou voedt en wat je nodig hebt om maximaal te kunnen groeien.

En we hebben zelf ook vaak hélemaal geen idee hoe we tot een fijngevoellige open-hartige relatie kunnen komen, die ons zelfvertrouwen, vitaliteit, energie, een veilige bedding, ondersteuning, klaarheid en sensualiteit laat ervaren!  En dit zelfs niet als als die recht voor onze neus ligt.

In de plaats daarvan stappen we ooit, op een bepaald punt in ons leven in een relatie met iemand die misschien wel aan enkele voorwaarden voldoet, maar zeker niet aan allemaal. En omdat we zelf nooit geleerd hebben om in contact met anderen helemaal onszelf te zijn, zonder te pleasen/overpoweren, te smeken/aan te klagen, zien we het volle potentieel van een open-hartige verbindende en samen-groeiende relatie aan onze neus voorbijgaan. Terwijl dat vaak helemaal niet hoeft ! 

Wil jij ook persoonlijk groeien bínnen je relatie en niet enkel ernaast?

Hoe verder je staat in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling en het bij jezelf ontdekken van al die anderen noden en mogelijkheden, hoe meer het kan gaan wringen en hoe harder je op zoek gaat naar meer vrijheid om je authentieke zelf te zijn, naar diepere intimiteit, naar bewùste aanraking, ondersteuning, vertrouwen enz…

Enkel de veilige bedding die een duurzame relatie biedt is simpelweg niet meer genoeg. En in het zoeken naar méér, kan het zijn dat je zo opgaat in je eigen noden, je eigen pijn van niet gezien en gevoeld worden, dat je de ander zelf ook uit het 'hart' verliest, deze niet meer écht ziet of de verbindende, harmonieuze energie niet (meer) voelt waardoor de hartsconnectie wegsijpelt.

De potentiële persoonlijke groei waarbij jullie elkaar ook ín de relatie zouden kunnen spiegelen, en ondersteunen, ontaard mogelijk in machtsstrijd, machteloosheid en ontgoocheling. Waarbij je innerlijk kind telkens weer getriggerd wordt, en jij je verantwoordelijkheid en zelfbekrachtiging helemaal aan de kant schuift. En dàt is helemaal niet hoe jij in het leven wil staan als 'hooggevoellige zinzoeker', toch?!

Niet elke relatie is voor eeuwig , maar van deze 'energetisch duurzame saus' zou iedereen zich bewust moeten zijn!

Sommige mensen floreren helemaal in een relatie/gezin/team in een of meerdere specifieke rollen en andere mensen zijn meer gemaakt om hun eigen individualiteit voorrang te geven. En dàt is helemaal oké, als je dat van elkaar weet. Het is wel zo dat er in een meer duurzaam samenzijn een soort energetische hiërarchie ontstaat binnen een relatie of team/gezin waardoor je onbewust vanzelf in een afhankelijke/machteloze energie terecht kan komen, waarbij jij niet de harmonie ervaart waar anderen klaarblijkelijk in baden (althans volgende de pretty pictures in de online wereld).

Door het bewust worden van je eigen relationele energie blauwdruk in relatie met de energie blauwdruk van je relatie(s) leg je een natuurlijke dynamiek bloot en werp je een licht op de conflict gebieden waar je al jàren mee worstelt en er de vinger niet kan opleggen waaraan het nu ligt! 

Naast conflicten zijn er ook zaken waar je complementair bent, harmonie ervaart of compromissen moet maken. Er is ook geen goede of slechte energie, it is what it is... Maar door je meer bewust te worden van de dynamieken, kan je binnen bepaalde relaties de vinger zo op de wonde leggen, en de juiste intentionele acties ondernemen zodat je mega grote stappen voorwaarts gaat maken. En de relatie zo veel meer slaagkans krijgt, of je tenminste weet wat de uitdagingen (zullen) zijn/blijven als je in dezelfde energie verder gaat.

De kracht van aanraking wordt zo vaak onderschat of afgeleerd: een bewuste aanraking, lach, compliment of luisterend oor, kan iemand helemaal naar huis wandelen...


Wat mag je verwachten van een SoulConnection Reading, Sabbatical, Retreat of Journey (op maat)?

  • Je leert elkaar kennen op een diep oorspronkelijk energetisch niveau, vóor de conditionering van buitenaf
  • Je leert de taal & behoeftes van je partner & jezelf beter begrijpen en verzoeken
  • Je leert elkaar bewùst aanraken, en verzoeken tot aanraking, vanuit je eigen ongesensureerde behoefte maar ook vanuit behoefte van de ander. Tegelijk leer je ook grenzen aangeven en grenzen respecteren. Vanuit hartsverbinding ipv ego & machtsmisbruik.
  • Je kan conflicten beter plaatsen, en kan meer appreciatie opbrengen voor de ander zijn 'krachten' 
  • Je heelt oude wonden die je wrokkig, defensief, aanklagend of reddend in de relatie laten staan 
  • Je leert de ander in zijn/haar energie laten en vooral de vruchten te plukken van je complementariteit, je harmonie, met aandacht voor de plaatsen waar je tot consensus moet komen 
  • Je voelt je veilig, gehoord en begrepen, energiek, bekrachtigd en vrij bij elkaar
  • Je creëert een gelijkwaardig partnerschap waar je helemaal vrij bent om jouw licht, jouw waarheid te laten schijnen zonder de ander te ontzien of  jezelf te 'moeten' beschermen
  • Je brengt frustratie, boosheid, bitterheid en ontgoocheling in de relatie tot een minimum, door de juiste strategie te hanteren om vrede, succes, voldoening of  verrassing te ervaren in jullie leven samen
  • Je kan elkaar beter ondersteunen in wat je drijft, in je zingeving, jouw joie de vivre, en de modaliteiten hoe je dit moeitelozer in de wereld kan zetten.

Boek een Gratis SoulFuel Sessie

Dit onderwerp vraagt een zeer persoonlijke aanpak en een hoog vertrouwensgehalte. Tijdens een SoulFueled gesprek bespreken we de mogelijkheden die ik voor jou zie, de vorm die voor jou  en je partner haalbaar en wensbaar is, en voel ik in hoe onze energie zich tot elkaar verhoudt.