SoulFueled Clarity Sessie

een gratis deep dive kennismaking / clarity talk in functie van jouw verlangen om diepgaand in jezelf en jouw transformatie en energie expansie te investeren 

Voor creatieve, multipotentiële en fijngevoelige changemakers die ervan dromen om hun energie te ontwaken en hun volle potentieel in alle vrijheid te leven vanuit een hoge frequentie & meer moeiteloze energiestroom. 

Jij wil ontdekken hoe het leven vanuit jouw persoonlijke energie  je de natuurlijke brandstof kan geven om een zin-gevend leven te leiden vanuit een gevoel van overvloed, vrijheid, en fun.  Mijn mentorship  helpt jou om jouw leven, jouw relaties en jouw gevoel van purpose volledig zélf te pakken. Dit vraagt  zeer persoonlijk maatwerk en een hoog vertrouwensgehalte met iemand die jou door en door kent en wijs en matuur genoeg is om ook jouw vaak onbewuste schaduwkanten te benoemen.

Ik kies ervoor om in mijn trajecten  samen te werken met creatieve visionairs die meer willen leven vanuit het hart en tegelijk ook een werkelijk engagement neer willen zetten door mensgericht  te leven en/of te ondernemen vanuit authenticiteit. Vanuit dit engagement én die zelf-verantwoordelijkheid help ik jou om jouw persoonlijke macht te gaan claimen. Dit start bij het kennen en belichamen van jouw unieke energie blauwdruk. Zodat jouw (relatie) geluk, jouw vervulling en jouw succes veel dieper gaan en duurzamer worden dan ooit. Innerlijke klaarheid zorgt ook voor jouw werelds succes en omgekeerd.
 
Naarmate je meer en meer de weg volgt om te leven vanuit  zingeving, krijg je  meer nood aan mature , gedragen en niet sturende energetische begeleiding. Zeker waar diepgaande transformatie gevraagd wordt om bepaalde uitdagingen in je leven aan te gaan die je verder duwen of een andere koers laten nemen. Om dan niet alleen jezelf recht te houden, maar ook nog verder te groeien kan het zeer helpend zijn om een confidente te hebben die je kent met al je energetische  sterktes maar ook mogelijke valkuilen en grote of kleine trauma responses.
 
Iemand die aanvoelt als een trouwe metgezel die óók "de ballen" én een ideeënkanon heeft om jou zélf tot levensveranderende inzichten te laten komen.  Door het activeren van jouw eigen energie kan je nog nét dat tikkeltje meer duurzaam transformeren, op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal-relationeel én spiritueel vlak, en dit zowel op gebied van je carrière, je liefdesleven, fysieke & mentale gezondheid, connecties, familieleven, inkomen en zingeving.  

Wat? 

Gratis kennismaking waarbij ik tijdens een diepgaand soulfueled gesprek de mogelijkheden bespreek om op een duurzame manier met mij samen te werken om jouw energie uit te breiden. Dit doe ik aan de hand van jouw human design energie blauwdruk.

Let op: it is geen reading maar wel een diepgaand gesprek rond de inzichten & de klaarheid die ik je kan aanreiken in een 1:1 samenwerking als jouw soul compagnon.

Mijn intentie met deze sessie is om je  te laten proeven van mijn energie én te  voelen hoe onze energie zich met elkaar verbindt voor een nauwe samenwerking via mijn Self Mastery jaartraject Ik vraag het commitment om volop aanwezig te zijn vanuit jouw wens en commitment voor duurzame verandering. Reken op een 45 minuten voor dit gesprek. Zoals met alles wat ik doe, kan dit best diep gaan.

Wil je geen traject volgen maar wel een advanced kennismaking met jouw Human Design, dan verwijs ik je door naar de boekingspagina van de SoulExperiment Human Design Readings of het Phoenix Retreat of Circle groepstraject.


Hoe & Waarom?

Om dit SoulFueled gesprek zo waardevol mogelijk te maken voor jou & mij , stel ik je hier al enkele gerichte vragen en heb ik je geboortedatum en exact geboorte-uur nodig. Dit vind je op je geboorteattest &  kan je online aanvragen via het districtshuis.

Mijn contactgegevens

E-mail: info@kristinjuliette.be

Bedrijfsadres: Kipdorp 21, 2000 Antwerpen

SoulFuel Gesprek: https://calendly.com/kristinjuliette/soulfuelsessie


Vul hier jouw gegevens in

om een SoulFuel strategie sessie aan te vragen

Vergeet niet... 

Om deze vragenlijst in te vullen en om je geboortedatum + uur te bezorgen voor het gesprek plaats vindt.
Het gesprek inboeken kan via https://calendly.com/kristinjuliette/soulfuelsessie