Treed toe tot ‘de fellowship of man’ door de energie van diep luisteren

Hé daar lieve jij Reader,
Er is niets mis met jou. Het leven brengt jou wat je nodig hebt om te kunnen groeien van jouw ervaringen.

Soms lijkt het meer dan je aankan, maar weet dat je meeweeft aan het web van de mensheid dat bestaat uit verhalen.

Verhalen om van te leren. En op jouw beurt, op het juiste moment en met de juiste uitnodiging te delen. Zodat je jouw wijsheid vanuit jouw innerlijke kracht mag doorgeven aan anderen die het nodig hebben.

Dus, luister je? Luister je niet alleen met je oren maar met al je zintuigen?

En zeef je zo door de verhalen die jou verder helpen en mogen transformeren? In plaats van vast te blijven hangen in verhalen die jou niet dienen, en die de transformatie van de mensheid niet vooruit helpen.

Deze week staat volop in het thema van diep luisteren naar de verhalen die het universum jou toevertrouwt. Om getransformeerd te worden door de verhalen die je open-hartig met empathie mag ontvangen.

Daar gaat hexagram 13 over. De poort van de luisteraar in het G centrum van richting en liefde. In de I Ching de Fellowship of man met het archetype van Kali, de zwarte naake moedergodin uit het hindoeïsme die ons beschermt zoals een baarmoeder die juist in de duisternis nieuw leven in zich kan doen ontstaan. Het cijfer 13 is volgens de oude wijsheid overigens een meesternummer om te groeien en niet het ongeluksgetal dat de moderne mens ervan gemaakt heeft.

Met de gave van het diep luisteren vergaar je de wijsheid die je dan mogelijks kan doorgeven aan anderen, om onze transformatie te kristaliseren. Maar wat ís dat diep luisteren? In een maatschappij die zo luid en oppervlakkig is dat de vraag ‘hoe gaat het’ zelden open staat voor het oprechte uitgebreide antwoord, hoe het echt met je gaat aan de binnenkant.

Luisteren is niét hetzelfde als horen Reader. Om te luisteren moet je immers meer open zetten dan enkel je oren. Om jouw capaciteit van diep luisteren te kunnen verhogen, moet jouw eigen emotionele navigatie kompas 💚 heel zuiver afgestemd zijn op liefde en vertrouwen.

Deze energie is als een hert waarvan de grote oren aan de zijkant van de kop staan, met een capaciteit om het leven en de ‘realiteit’ op verschillende lagen waar te nemen. Hij heeft immers niet enkel een goed gehoor maar ook een scherpe reukzin waarmee hij tot op 300m afstand kan ruiken en door de grote afstand tussen de ogen kan hij een kleine beweging al van op grote afstand waarnemen.

Je neemt met andere woorden veel meer mee dan enkel wat er gezegd of gezien wordt. Je héle zintuigelijke waarneming en álle verhalen van de mensheid die op eender welke manier bij jou kwamen, neem je mee in jouw luister ervaring. Zodat je echt ín de ander treedt om te luisteren als een getuige der mensheid.

Deze energie zorgt ervoor dat we ruimte houden voor alles wat er is. Waar we winnen en verliezen. Wat ons plezier of pijn doet. Om zonder oordeel, met empathie en heel veel liefde de ervaringen uit het verleden te kunnen gebruiken voor een betere toekomst.

Om dat te kunnen doen hebben we echter ook de tegenliggende energie nodig van hexagram 33 om ons terug te trekken en stil te staan en reflecteren over de ervaringen van het verleden . Om dan op de juiste moment, op de juiste wijze dat door te geven wat doorgegeven mag worden. Aan de juiste mensen.

Bovendien is het cruciaal dat je met deze energie leert te onderscheiden waar je jouw oren voor open stelt, om geen overload aan geluiden te ontvangen waar je enkel van overweldigd geraakt en je mogelijks mee laat slepen in de schaduwkant van pessimisme.

Je mag dus ook best doorvoelen waar je zelf je grenzen zet aan wát je binnen laat.
Bovendien betekent empatisch luisteren niet dat je jouw emmer ook moet laten overlopen. Energie hygiëne in wat je overneemt en wat niet is hierin zeer belangrijk.

Wat je als energie uitstuurt trek je ook aan: de wet van resonantie.

Zelf heb ik deze energie in mijn onbewuste Zuidelijke maanknoop. Het is met andere woorden iets waar ik steeds meer in mag groeien. Maar daar vertel ik je graag meer over in de soulfueled podcast van vandaag.

Ik eindig graag met enkele reflectie vragen voor deze week:

  • hoe kan jij ‘los zijn’ van de verhalen die je ontvangt van anderen, die niet de jouwe hoeven te zijn?
  • welke verhalen dienen jou en welke niet?
  • wie kan/mag jouw klankbord / spaceholder zijn, zónder je te besmetten met hun eigen mening of visie rond welke richting jij zou moeten nemen?
  • welke ongedefinieerde (open) energie centra beïnvloeden deze potentiële innerlijke kracht bvb een open emotioneel centrum waar je confrontatie / de waarheid uit de weg gaat en anderen hun emoties/trauma’s uitvergroot en/of mogelijks zelf overneemt?

De energie van empatisch luisteren is echt de grootste yin kracht om echt permanent verandering te brengen en ons te openen voor licht en liefde, zonder het donker te schuwen!

Dit weekend heb ik zelf diep geluisterd naar de signalen van het universum. Ik ging van een zeer liefdevolle hooge naar diep melancholische laagte. En ik voel dat de voorbereiding van het Phoenix Energy Circle traject teveel van me zou vragen in de komende maand om dicht bij mezelf te kunnen blijven. Ik heb daarom besloten om gestaag verder te werken aan de inhoud van dit mooie platvorm om Human Design en Energy Flow te implementeren in je leven, relaties en onderneming, en de startdatum nog even open te laten… Bovendien kreeg ik door dat Vibratie in de Relatie mijn hoofdtaak is in het verspreiden van Human Design als instrument om onszelf en anderen beter te begrijpen. De Fellowship of man kan immers niet bestaan als er geen vertrouwen is.

Het goede nieuws is dat het Phoenix Energie Expansie Retreat wél doorgaat van 26/3 tot 28/3, maar dan los van het traject.
Ideaal als je al een goede kennismaking hebt gehad met Human Design en op een korte tijd dieper wil duiken in de 9 energie centra en doorvoelen wat een beter alignement van jouw chakras in jouw energie mag betekenen.

Ik hoop jou binnenkort terug te ontmoeten en wens je een leven vol intentie, authenticiteit en dankbaarheid. Always remember to breathe…, smile & be grateful for the little things!

Sat nam / Namasté

Kristin Juliette
Your SoulFueled companion, moving beyond ourselves while having fun.

Als Energy, Wellbeing en Human Design expert help ik jou als (hoog gevoelige) multipotential groeien naar een leven met meer zingeving en (relatie)geluk, dit zowel als waarden gedreven ondernemer als binnen je team & gezins relaties.

https://www.kristinjuliette.be
https://www.instagram.com/kristinjuliettesoultosoul/

Spotify Soul-Fueled Leven Podcast


Don’t die with your music still in you
Don’t die with your purpose unfulfilled
Don’t die feeling as if your life has been wrong
Don’t let that happen to you
Wayne Dyer


Deze vind je misschien ook leuk